Storslagen vy över ett nästan nytt Odensbacken

Textstorlek:

När vykortet framställdes strax efter sekelskiftet 1800/1900 bestod inte Odensbacken av många hus. En stor marknadsyta fanns mellan Örebrovägen och Kvarnvägen. Kreatursmarknader hade funnits sedan 1870-talet.

I artikelserien förr och nu jämför vi nutid och dåtid.

Vykortet togs från Odensbackens kvarn, men eftersom den brann ner i början av 1960-talet så går inte samma vy att föreviga idag. Jämförelsebilden är därför tagen på ett av hustaken, mot samma riktning.

Även om Odensbacken i slutet av 1800-talet var ett relativt nytt samhälle så var platsen desto äldre. Det kan man om inte annat höra på namnet, som härrör från asatiden.

Som på så många andra forntida platser byggde man på befintliga grusåsar, som låg högre och därmed torrare.

I backen mellan Kvarnvägen och Örebrovägen finns ett gravfält som består av 45 fornlämningar, varav 32 runda eller ovala stensättningar, nio runda gravhögar, två ovala sådana, en rektangulär stenkrets samt en skeppssättning.

Gravfältet har undersökts flera gånger, ofta med daterbara resultat. Vid en undersökning av av stensättningarna hittades fynd från vikingatiden.

På den gamla bilden syns längst till vänster ett hus efter Kvarnvägen, som fortfarande står kvar.

Det gör även nästa byggnad på vars tomt Talby 2:35 den gamla spannmålsfastigheten fanns, som revs när Odensbacken hade fått sin stora silo 1955.

Örebrovägen var i stort sett bara bebyggd på den östra sidan och mitt emot spannmålsmagasinet ser vi en ljusare kåk, som fortfarande finns bevarad. Här ligger Segelströms Frisering.

Nästa hus inhyste förr ett apotek. Byggnaden står kvar liksom det ljusa huset intill där Norbergs Skoaffär tidigare hade sina lokaler.

Byggnaderna längst till höger i bild är däremot nu ett minne blott. Den röda kåken var ett magasin som plockades ner av ägaren till företaget Närkeby.

Mitt i bilden syns utfordringsplatser åt kreaturen som såldes på marknaderna.