Promenader och mat vanliga medel mot stress

Textstorlek:

Stressad? Då är du absolut inte ensam.
Enligt en undersökning så är 97 procent av oss det, då och då, mer eller mindre.

Vad gör vi vanligtvis för att stressa av?

Den frågan har ställts till en webbpanel (se faktarutan). Det visar sig att det vanligaste sättet att göra det är att promenera.

39 procent av kvinnorna gör det. Var fjärde man gör det.

Näst vanligaste sättet är att gå ut i naturen. Det gör 36 procent av kvinnorna och 26 procent av männen.

På bronsplats kommer att ta djupa andetag och på fjärde plats att lyssna på musik. Det senare gör runt 22 procent av de tillfrågade.

Sedan kommer i fallande skala; sätta sig i tystnad, träna, prata med familj och vänner, ägna sig åt något som kräver all fokus, äta mat…

Längre ner på listan kommer de negativa handlingsmönstren som att dricka alkohol eller ta sig en rök, eller fler, för att lugna ner sig.

De senare siffrorna ligger på mellan sex och åtta procent i båda fallen. Männen är något benägare än kvinnorna att ta till alkohol. Kvinnorna är något mer benägna att ta sig ett bloss.

Samma undersökning visar att ungefär två av tio är stressade någon gång i veckan.

Runt 13-15 procent av oss är det någon gång i veckan. Ungefär lika många är det flera gånger i veckan och något färre ’är det flera gånger om dagen.

Bara en på hundra uppger att de aldrig är stressade.

Den här undersökningen visar också att vi reagerar på olika sätt när vi blir stressade. 38 kvinnor av 100 blir otrevliga. 29 män av 100 män blir det. Tre av tio blir trötta. Två av tio blir tysta och runt 18 procent får ont i magen, dock fler kvinnor än män. Fyra av tio uppger att de går på toaletten.

Mest intressant är kanske att 18-19 procent uppger att blir mer fokuserade och 12 procent blir mer produktiva.

Slutsats: stress slår tydligen olika, och ger varierande effekter. Sex av tio uppger för övrigt att de gör saker de sedan ångrar, när de är satta under stress.

Läs även: Nya IT-system skapar stress