Kånsta kvarn renoveras

Här pågår renoveringen för fullt redan. Blir det Ernst som inreder i sommar?

Textstorlek:

Just nu pågår en omfattande renovering av den unika Kånsta Kvarn nära Sköllersta.Att Hallsbergs kommun, som äger kvarnen, efter flera decennier, påbörjat upprustningen beror enligt en anonym källa på Ernst Kirchsteiger. Det lär nämligen vara så att Ernst under inspelning av sommarens TV program, ska inreda den gamla kvarnen.

Hallsbergs kommun fick en gång kvarnen i donation. Byggnaden har inte underhållits tillfredställande på flera decennier. För något tiotal år sedan drevs ett sommarkafé i den gamla kvarnen. På Hallsbergs kommuns fastighetsavdelning är Clas-Göran Classon förtegen och menar att ingenting är klart, att man inte ens vet om kvarnen ska renoveras än.

– Donationen var inte helt solklar, och vi behöver ju äga marken den står på innan en renovering av kvarnen, säger han.

Fastighetschefen Roberth Huss har så här långt inte gått att nå.

Beslut om köp av marken ska enligt säker källa tas i morgon vid kommunstyrelsens möte den 20 mars. Men troligtvis ska ärendet upp även på kommunfullmäktige en vecka senare. Kommunen ska använda pengar ur marknadsföringsbudgeten för projektet.

Helt klart är också att renoveringen redan pågår för fullt. Ett omfattande arbete. Länsposten har varit på plats. Håkan Baggers byggfirma med kulturbyggnader och bland annat reparationer av timmerstommar som specialitet, är på plats och håller som bäst på att byta ut rötskadade delar av timmerstommen. En annan firma ska vad det lider byta ut hela heller delar av takbeklädnaden.

Inte heller Ernst Kirchsteigers produktionsbolag har bekräftat huruvida Ernst kommer att jobba med den gamla kvarnen i någon TV-inspelning. Men det faktum att Hallsbergs kommun efter flera decennier plötsligen börjat åtgärda det kraftigt eftersatta underhållet med marknadsföringspengar tyder nog ändå på att något är på gång i den gamla kvarnen.

Kvarnen är byggd i mitten av 1800-talet. Den är speciell så till vida att den är en av få kvarnar som byggdes för att drivas både med vatten och vind. Det är den enda kvarnbyggnad av det slaget som finns bevarad i landet. All kvarnutrustning är dock utriven. Kvarnen drevs med el på slutet. Den användes som kvarn fram till 1939. Det faktum att byggnaden inte är komplett, att kvarnutrustningen är urriven, har gjort att byggnaden inte kommit att omfattas av byggnadskulturskydd.

Sköllersta hembygdsförening har haft enstaka aktiviteter vid kvarnen de senaste åren. Man har också kunnat få kvarnen visad om man hört av sig. Hur det blir efter renoveringen och eventuella TV-program är inte klart.

Från föreningens sida är man medveten om att renovering pågår, men vet inte vad kvarnen ska användas till.