Nytt om Bergslagsspelen

Projektägarna på vänster sida Tina Ruth och Jennie Nises Örebro läns bildningsförbund, Eva Ströman ABF och Jenny Eknor Studiefrämjandet. I mitten projektledare Kristina Dybeck och bredvid Kicki Johansson kulturchef Hällefors, Ewa-Leena Johansson kommunfullmäktige Ljusnarsberg, Solveig Oscarsson kulturråd i Nora och Elin Sörman kultursekreterare i Nora.

Textstorlek:

Bergslagsspelen heter ett brett samarbetsprojekt med amatörer och proffs som har syftat till att stärka amatörkulturen i norra länsdelen. Inom ramen för projektet har bland annat fyra sommarläger och sommarspel genomförts; i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora.

I förra veckan samlades politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länskommunerna till ett möte om Bergslagsspelens fyra år. Tanken var att redovisa vad som uppnåtts och att diskutera hur projektet kan fortleva i någon form.

Projektet har arrangerat sommarläger, sommarspel, workshops och studiecirklar.

Fyra sommarläger har arrangerats med dans, teater och sång där årligen cirka 75 barn och ungdomar från 20-talet skolor i norra Örebro län deltagit.

Projektledare Kristina Dybeck ledde mötet och kunde med ett bildspel visa en historik över Bergslagsspelens fyra år.

Spelen har under åren även arbetat framgångsrikt med integration och skapat goda förutsättningar för en fortsatt verksamhet.

– Det tredje året i Löa hytta blev det äntligen som vi hade tänkt från början med studiecirklar och workshops under hela våren, sade Jenny Eknor.

– Ja, det var härligt att se hur utbildade skräddare från Afghanistan samarbetade med våra egna med att sy scenkläderna, tillade Kristina Dybeck.

– Det här med kommunikationerna fungerade väldigt bra på sommarlägret i och med att Libo och Boab ställde upp med bussar från alla orter, påminde Eva Ströman.

Företrädare från projektägarna; ABF Örebro län, Studiefrämjandet Örebro-Värmland, Amatörteatersamverkan samt Örebro läns bildningsförbund hade bjudit in till mötet.

Bergslagsspelen har samverkat med föreningsliv, näringsliv, kommuner, studieförbund och fria kulturgrupper.

– Det har tveklöst skapat ett större intresse för teater och jag vet i alla fall en nybildad teatergrupp i Lindesberg, som tillkommit tack vare oss, sade Tina Ruth.

Om kommunerna vill finns det möjligheter för att Bergslagsspelen ska kunna leva vidare, men då krävs att de löser finansieringen. Projektägarna hoppas att de fyra kommunerna kan stå för den ekonomiska biten i framtiden.

– För lägerverksamheten har vi hittat en form som passar bra efter de fyra åren, så den hoppas vi att kommunerna vill driva vidare, sade Kristina Dybeck.

Möjligheter som diskuterades var att kommunerna använder MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) till lägret, att de bidrar med egen personal och att de får igång ett samarbete mellan kulturskolorna.