Nyckelfonden slår tredubbla rekord

Annika Rosdahl är stiftelseansvarig för fonden. Hon gläds över det stora intresset för att stötta fonden. I år kommer man att dela ut runt åtta miljoner kronor. Bo Anderson är fondens ordförande.

Textstorlek:

Nyckelfonden slår nya rekord. Aldrig tidigare så många sökande för att få bidrag, och aldrig så stora belopp som sökts.

Det är Annika Rosdahl, som i egenskap av stiftelseansvarig, håller i trådarna för Nyckelfondens löpande arbete. Fondens uppgift är att samla in pengar, som sedan ska delas ut till medicinsk forskning i länet, framförallt på USÖ. Främja och stödja forskning, som det heter i statutuerna.

– Vi har ett väldigt positivt år bakom oss. Vi talar om rekord på flera sätt.

1. Det är 34 som sökt bidrag. Rekordmånga.

2. De har sökt bidrag för tillsammans 25 miljoner kronor. Rekord.

3. Åtta miljoner kronor ska delas ut. Rekord.

– inom kort så kommer vi att tala om vilka som får bidrag. Och vi är förstås jätteglada för det stora engagemanget. Både för att ge bidrag, och vilja få pengar till viktig forskning.

Man kan säga att fonden får sina pengar från i huvudsak följande områden.

1. Testamenten, största delen.

2. Minnesgåvor i samband med begravningar.

3. Högtidsgåvor. ”Istället för blommor, tänk på…”

4. Försäljning av presenter.

5. Gåvor från företag och organisationer. Och de är rätt många.

6. Månadsgivarna, som också blir allt fler.

7. Allmänna gåvor.

8. Avkastning på insatt kapital.

– Eftersom vi är Sveriges yngsta universitetssjukhus så har vi inte alls de fonderade medel som de tidiga stora universitetssjukhusen har, som Lund, Uppsala, Linköping… Vissa av dessa delar bara ut avkastningar på kapitalet, så mycket finns fonderat.

– Men i gengäld finns det inga som är så aktiva som vi. Och det är vi lite stolta över.

Föst 2015 fick Universitetssjukhuset i Örebro statliga foskningspengar. Pengarna delas ut baserat på den forskning sjukhusen presterat. Och när man är så ungt som USÖ, så blir det självklart inga pengar i starten.

– Men det känns jätteroligt att vi kan dela ut 90 procent av de medel vi fått in. Reglerna säger att 75 procent måste delas ut, resten är ”bonus”. Målet är att kunna dela ut tio miljoner kronor per år.

Till vilken forskning går pengarna?

– Vi har ingen bestämd riktning. Det kan vara till cancerforskning, hjärtforskning, barn, nevrologi, psykiatri… Det beror på vilka som söker.

Några nyheter på gång?

– Absolut. Den 25 april kommer vi att börja med något vi kallar för ”Lunch med mening”. Vi bjuder in alla som vill komma till Makeriet.

–Premiärgästen Thomas Sjödin kommer för att prata om livet. Av 150 kronor för lunchen så går hälften direkt till fonden.