Mycket pusslande när TV-gudstjänster från Örebro spelades in

Textstorlek:

Söndagen två veckor före påsk sänds den första av fyra gudstjänster som spelades in för SVT i vintras. Mycket pusslande ligger bakom att göra fyra tv-program samtidigt.

Idag är det rationalitet som gäller när tv-gudstjänsterna spelas in. Vanligtvis spelas tre eller fyra in samtidigt, och sätts ihop efteråt.

Att spela in tv-gudstjänster är som att lägga ett pussel. När produktionsbolaget ONQ, med bas i Linköping, spelar in, så gör de det rationellt.

Per-Ola Hellberg är producent.

– Det gäller att vara rationell idag. Vi spelar in ungefär 14 gånger per år.

– Då bandar vi endera tre, eller fyra gudstjänster åt gången. 

– En dag spelar vi in talen, nästa dag sång- och musikinslagen och tredje dagen psalmsångerna.

Talen kan vara inledning, predikan, vittnesbörd, psalmpålysningar… Sången kan vara kör, solister, barnsång, musiker… och så vidare.

Sedan mixas allt ihop och blir till fyra program.

– Ändå vill jag säga att det här är billiga produktioner för SVT.

Bolaget ONQ har två ägare plus ytterligare en heltidsanställd. Sedan hyrs ytterligare fem eller sex personer in till varje sändningsresa ut i landet.

Ett par riktigt stora lastbilar/tradare krävs för att forsla alla tekniska prylar. Maximalt nio personer jobbar vid varje inspelning, som vanligtvis tar motsvarande en arbetsvecka med transporter, uppmontering, inspelning, nedmontering.

SVT:s gudstjänster har 100.000 till 120.000 tittare en normalsöndag. Helgmålsbönerna kan ha upp till en kvarts miljon tittare.

Sam Olsson, en av bolagets två ägare:

– När vi packat ihop alla prylar, och kommit hem till Linköping, så har vi några dagars arbete kvar med att klippa ihop allt till färdigt.

– Därefter är det dags att åka ut och rekognosera på nästa ställe där vi ska spela in, samtidigt som andra av oss kan vara på väg för att spela in i en kyrka som i turordning ligger före.

Malmö är bas för SVT:s gudstjänster. Tre personer turas om att vara producenter: Johannes Söderberg (son till producentveteranen och örebroaren Per Söderberg), Viveka Svedberg-Persson och Per-Ola Hellberg.

– Sedan hoppas vi givetvis att vi gör bra program som uppskattas av tittarna.