Loka Brunn har blivit utbyggd flera gånger

Textstorlek:

Loka brunn är en av Sveriges äldsta brunnsorter, etablerad 1720. Fortfarande snart 300 år senare är det en plats för rekreation.

Vinkeln mellan bilderna är inte riktigt densamma, men tar man sikte på de två små röda träbyggnaderna i mitten av bilderna hittar man snart rätt.

De två byggnaderna ingår sedan 1995 i Sveriges Kurortsmuseum som iordningställdes det året i fyra autentiskt renoverade 1700-talsbyggnader. Inom anläggningen finns dessutom en sommarkyrka, som dock inte syns på bilderna.

Nära de två röda stugorna ses ett större hus som går under benämningen Finnhyttan, vilket byggdes år 1900. Här bodde operasångerskan Kristina Nilsson då hon besökte brunnen under några somrar i början av 1900 talet. Till hennes ära har Loka Brunn inrett en egen salong i Stora Societetshuset och varje år firas Kristinadagen med god mat och mycket musik.

Stora Societetshuset syns längst till höger på bilderna, där också restaurangen återfinns. Mellan dessa byggnader och Finnhyttan ligger Kungsbyggnaden.

Den uppfördes som en röd enplansbyggnad i början av 1700-talet, och användes som Gustav III:s bostad vid hans besök på brunnen åren 1772- 1773 och 1775-1776.

Enligt traditionen planerade Gustav III sin statskupp under sitt första besök 1772. En orsak var att mösspartiets ledande män, som var kungens allierade vid kuppen, brukade besöka brunnen medan hattpartiets män höll till vid Medevi Brunn, i Östergötland.

På 1860-talet påbyggdes Kungsbyggnaden med en övervåning.

På den nya bilden syns längst ner en tjusig byggnad med mycket snickarglädje. Det är den så kallade Parkvillan, som byggdes 1897 som boningshus till Loka Brunns gäster.

På brunnsanläggnigen arbetade en av riksmarschalken utsedd styresman, som disponerade en svit i Parkvillan. Idag används huset både för boende och konferens.