Länsbygderådet blev Hela Sverige ska leva Örebro län

Textstorlek:

En av huvudpunkterna under Länsbygderådets årsmöte i lördags var att ta första steget till ett namnbyte.
Eftersom man hela tiden varit knutna till riksorganisationen, Hela Sverige ska leva, så antogs nu det namnet med tillägget, Örebro län.

Länsbygderådet i Örebro län höll sitt årsmöte i Wadköping och en av huvudfrågorna under mötet var förslaget på namnändring för länsorganisationen.

– Den stora diskussionen vi hade rörde namnbytet där vi tog beslut om att byta namn. Från Länsbygderådet Örebro län till Hela Sverige ska leva Örebro län, berättar Kent Kaufeldt.

Kaufeldt har varit styrelseledamot sedan 2011 och som under de senaste åren axlat rollen som ordförande, en post där han omvaldes i lördags.

Organisationsnamnet Länsbygderådet har väl kanske inte hos allmänheten gett tydliga signaler på vad man egentligen arbetar med för frågor.

Tydligare identifierat är då kanske, Hela Sverige ska leva Örebro län.

– Eftersom stadgarna säger att ett namnbyte ska klubbas vid två årsmöten så var det här ett första steg, men det finns ingen som motsäger namnbytet så nu jobbar vi utifrån det nya namnet, påpekar Kaufeldt.

Förutom de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna hade även representanter från såväl regeringsnivå som regionföreträdare samt riksorganisationens kvinnliga ordförande Åse Classon bjudits in.

Eftermiddagens seminarier var knutna till aktuella landsbygds- och hållbarhetsfrågor.

Landsbygdsutveckling, dess möjligheter och svårigheter.

Riksdagsledamoten Matilda Ernkrans från Hallsberg som sitter som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet berättade om regeringens arbete med utgångspunkt från landsbygdspropositionen.

Gästtalade gjorde även Irén Lejegren som är ordförande i nämnden för regional tillväxt, och som lämnade en lägesrapport för den lokala utvecklingsstrategin.

– Den är viktigt att svara upp för så vi både kan ha ett land och stad. Ska man kunna ha en levande landsbygd eller stadsdel så måste det fungera i dagens samhälle att kunna röra på sig, påpekade hon.

Irén redogjorde även för arbetet och resultatet för den nya framtagna lokala utvecklingsstrategin som nu ligger klar för tryckning. Ett samlat dokument utifrån samtal med runt 1000 personer, kommuner och representanter från civilsamhället.

– Den blir till ”vår” samlade vilj,a vad vi ska göra i länet, och där vi bland annat ska nå samspelet. För mig blir den ett styrmedel, slog Irén fast.

Åse Classon, den kvinnlige ordföranden i riksorganistationen för Hela Sverige ska leva, konstaterade och underströk att det största arbetet för kulturutbudet i Sverige sker på ideell basis:

– Man måste fundera över hur de ska få hjälp att finnas kvar och kunna utvecklas. Vår devis är att all utveckling är lokala, menade hon.

Irén Lejegren tog också upp att regionen börjat arbeta med en ny handlingsplan kring turismen och besöksnäringen.

– Där är Tiveden ett lysande exempel med att dra besökare. Andra exempel är Open Art och Opera på Skäret.

Passande nog fanns Hans Traav, näringslivsstrateg och kommunikatör i Laxå kommun, på plats och kunde med hjälp av bilder ge en övergripande presentation över hur Laxå kommun ser ut i dag.

Bland annat handlar arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för kommunens tätorter genom kontakter i grupper på respektive plats.

– Vi har funnit ett bra arbetssätt för att jobba med de enskilda orterna, konstaterade Traav.

– Det är heller inte var dag som det byggs en ny skola i en sådan liten kommun som Laxå, men det gör vi nu i Finnerödja, poängterade Traav och det fick bli en avrundning för en keldag med landsbygdsutveckling i fokus.