Laddstolpar i Karlskoga får statliga pengar

Laddstolparna i länet ska bli ännu fler. Så här kan det se ut vid en redan befintlig laddstation, vid Mc Donalds i Västhaga.

Textstorlek:

Nio projekt för klimatsmarta investeringar i länet har nyligen beviljats bidrag av Länsstyrelsen.

Det handlar om 11,6 miljoner kronor när Länsstyrelsen fördelar pengarna till projekt som ska göra stor framtida klimatnytta.

Enligt Länsstyrelsen ska pengarna utgöra en motor för företag och organisationer att göra klimatinvesteringar.

Hit går pengarna:

Böta Kvarn Consulting AB i Örebro får dryga miljonen för energikonvertering till biobränsle.

Scandic Hotel i Örebro får 81000 till en publik laddstation.

Bostadsrättsföreningen Plutonbrigaden i Örebro för 20000 till elladdplatser.

Firman Per Ericsson i Lekeberg får 876000 för att bygga till en torkpanna som ska eldas med flis. Därmed ersätts olja.

I Karlskoga får Energi och Miljö AB 38000 till interna laddstolpar. Samma AB får 82000 till publika laddstolpar.

Gasum får 6,8 miljoner till att bygga en tankstation för.

Sveaskog i Hallsberg får 2,6 miljoner för att konvertera från fossilt till biobränsle.

Wani El i Örebro får 7500 för att installera laddbox för elbil.

Landshövding Maria Larsson säger i en skriftlig kommentar:

– Laddstolpar kan göra att fler väljer elbilar, före bilar som går på bensin eller diesel.

– På sikt är stolparna en jätteviktig satsning om vi ska klara riksdagens mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Fem av nio projekt här rör laddstolpar.