Kortare väntetider på länets akutmottagningar

Vistelsetiderna på länets tre akutmottagningar är kortare, än genomsnittligt i landet.

Textstorlek:

Vistelsetiderna för en patient vid länets tre akutmottagningar är kortare än i landet i övrigt.

”Tillgänglighet i hälso- och sjukvården”. Så heter den rapport som släpptes nu i februari och som tar pulsen på vistelsetiderna på landets sjukhus.

Där visar det sig att vistelsetiden för en patient på samtliga länets tre akutmottagningar, är kortare än rikssnittet.

Även tiden till det man får läkarbedömning på akuten, är något lägre för de tre mottagningarna i länet, jämförda med övriga mottagningar i landet.

Så här ser det ut i siffror.

I snitt är vistelsetiden på landets akuter 210 minuter.

På USÖ är motsvarande tid 195 minuter. Det är tre minuter kortare än föregående år.

Tiden till läkarbedömning har på USÖ minskat från 61 till 58 minuter.

I Lindesberg är vistelsetiden på akuten 170 minuter.

Vistelsetiden vid Karlskoga lasarett är 169 minuter.

I Lindesberg får man vänta i 43 minuter på läkarbedömning.

Vid Karlskoga lasarett får man vänta 60 minuter.

Båda dessa tider är lägre än den genomsnittliga väntetiden i landet.

Väntetiderna på USÖ har minskat, detta trots att 1700 fler besök tagits emot, än året innan. Räknat i timmar blir det 3000.

”Lite unikt”, kommenterar verksamhetschefen vid Akutkliniken, Bruno Ziegler, i ett pressmeddelande.

Han lyfter även fram att väntetiderna på att en läkare ska komma, för patienter över 85 år, är 53 minuter i nuläget. Fyra minuter kortare än året innan.

Och så här svarar regionrådet Torbjörn Ahlin på Länspostens fråga om hur oppositionen ser på väntetiderna.

– Det är givetvis positivt att väntetiden på USÖ minskar, trots att antalet besök ökar.

– Men fortfarande är den genomsnittliga väntetiden tre timmar och en kvart lång. I ett patientperspektiv är detta en mycket lång tid. Och patienten får i genomsnitt vänta nästan en hel timma på läkarkontakt.

Vad anser du om akuterna i Lindesberg och Karlskoga, där tiderna är ännu kortare?

– De kortare vistelsetiderna på Karlskoga och Linde lasarett visar tydligt på de mindre sjukhusens fördelar.

– Jag vill samtidigt betona att det är mycket viktigt att säkra en bred akutverksamhet i både Karlskoga och Lindesberg inför framtiden. Här svävar vi inte på målet – det ska även fortsättningsvis vara tre akutsjukhus i vårt län.