Hopp om minskad rökning i Sydnärke

Anna Petersén kommer att leda forskningen om ungas rökvanor i Sydnärke. Ett projekt ska ha fokus på flera skolor och rökvanorna där.

Textstorlek:

Ett projekt som leds av Sydnärkes folkhälsoteam har som syfte att minska tobaksbruket bland ungdomar i södra länsdelen.

2,4 miljoner kronor.

Så mycket får socionomen Anna Petersén för projektet Tobakstriangeln. Pengarna kommer från Folkhälsomyndigheten och ska, enligt Örebro universitet, dit projektet är kopplat, syfta till att kartlägga och sedan få ner tobaksbruket bland ungdomar.

Polisen, tillsynsansvariga, alkohol- och tobakshandläggare i länets fem Syndärkekommuner medverkar i projektet.

Elever vid fyra skolor kommer att vara i fokus. Skolorna är Alléskolan och Transtensskolan i Hallsberg, Sjöängsskolan i Askersund och Centralskolan i Laxå.

2600 elever berörs, från sjunde klass och upp till årskurs tre på gymnasiet. Runt 500 anställda ingår också i Tobakstriangeln.

Kartläggningen av rökvanorna börjar i höst, men det kommer även att ställas frågor om snus. Troligen även frågor om narkotika för att se om det finns ett samband mellan rökning och droger.

Exempel på vad projektet kan leda fram till: om det visar sig att en särskild grupp ungdomar röker, hur kan man då nå dem på bästa sätt?

Förutom att försöka minska tobaksbruket bland unga i Sydnärke så hoppas Örebro universitet att projektet även ska leda leda till att den illegala försäljningen av tobak ska gå ned.

Summan 2,4 miljoner inkluderar även kostnaden för en doktorand, som ska arbeta i projektet. Start till höstterminen.

Mer om hälsa och rökning