Handelskammaren vill lyfta landsbygden

Landsbygden bör stärkas, menar Handelskammaren. Här får bygden symboliseras av hölasset, kopplat till Jädersbruksdagarna.

Textstorlek:

Nu vill Stockholms Handelskammare ta tag i frågan stad-landsbygd, och hitta vägar för att stärka orterna på framförallt landsbygden.

Hoppsan, säger nog en och annan och höjer på ögonbrynen. Handelskammaren vill lyfta landsbygden?

Men det är, enligt ett pressutskick, ett seriöst initiativ baserat på samlade intryck av drygt 2000 tillfrågade personer som bor utanför Stockholms län.

Handelskammarens förslag på hur landsbygden kan lyftas kan därmed appliceras på hela riket.

”Det finns en misstro mot Stockholm som måste tas på stort allvar” säger näringspolitiske experten Fredrik Torehammar i en skriftlig kommentar.

”Det är logiskt att titta på hur man kan stärka näringslivet och den ekonomiska utvecklingen på mindre orter”.

Här är Handelskammarens sju konkreta förslag för att kunna stärka landsbygdens orter.

1. Reformera skatteutjämningssystemet.

2. Decentralisera mer makt till kommunerna.

3. Förbättra möjligheterna till arbetspendling mellan stad och land.

4. Stärk äganderätten i hela landet.

5. Stärk inrikesflygets förutsättningar.

6. Förbättra det lokala företagsklimatet.

7. Grundläggande offentlig service måste upprätthållas i hela landet.

Handelskammaren menar att decentralisering av makt och ett starkt lokalt näringsliv är nyckelfrågor för att lyfta landsbygden.