Fler på arbetsmarknaden men arbetslösheten sjunker

Textstorlek:

Arbetslösheten sjunker, och ökar, även i Örebro län. 7,6 procent var inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. I februari i fjol var siffran 8,2.

Den grupp för vilken arbetslösheten sjunker snabbast är ungdomarna, 18 till 24 år. 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa mot 12,1 i bebruari i fjol.

6 172 personer var öppet arbetslösa mot 5 845. Att den siffran är högre trots att färre är inskrivna som arbetslösa beror på att det helt enkelt finns fler på arbetmarknaden. Befolkningen växer.

575 personer anmälde sig som öppet arbetslösa, mot 680 i februari i fjol. 1 088 personer fick arbete, det är lägre än febrari i fjol, så 1 163 fick jobb.

55 personer varslades om uppsägning. I februari i fjol varslades 209.