Fakta om Kvarntorpshögen

Textstorlek:

Högen är 100 meter hög och cirka 700 meter lång. Den innehåller cirka 40 miljoner kubikmeter skifferrester, aska, från oljeproduktionsperioden under 40-60-talet. En betydande del utgörs av obehandlad skiffer som gick direkt från dagbrotten till deponin, minst 10-tals procent.  Vikten på högen är svår att uppskatta, men minst 30 miljoner ton är en vanlig uppskattning. Men den kan väga ända upp till 50 miljoner ton eller mer.

Skiffern och askan består förutom av kisel, kol, och svavel samt metaller såsom aluminium, järn, kalcium, magnesium, titan med flera. Det finns också  ett stort antal övriga metaller med halter över 100 gram per ton, vanadin, molybden, koppar, tantal, sällsynta jordartsmetallerna, barium, yttrium, uran med flera, jämte ett stort antal metaller i haltområdet 10-100 gram per ton, exempelvis. krom, nickel, bly, zink, kobolt, silver, mangan, samt arsenik och ytterligare värdmetaller i lägre halter, som guld, platinagruppens metaller. Förutom allt detta innehåller högen en del arsenik. Dock låga halter. Där det finns kalcium, eller kalk, pågår kalkbränning. Där bildas osläckt kalk, som håller uppe PH-värdet på vissa platser runt högen.

På vissa håll är högen helt kall. På andra håll, troligen på flera platser, brinner det fortfarande efter 50 år.

Det är professor emeritus, Bert Allard som sammanställt fakta om högens innehåll utifrån forskning och de analyser som gjort genom decennierna.