Ensamhet är lika farligt som rökning

Textstorlek:

Ensamhet är lika farligt som rökning. Detta fastslår Peter Strang, som skrivit boken ”Att höra till” som publicerades 2014. Det är dock inget nytt, forskarna har länge vetat att ensamma människor drabbas i betydligt högre grad av sjukdomar än de som har ett stort umgänge. Vårt behov av umgänge är inte bara psykiskt utan är djupt förankrat i vår biologi. Våra förfäder klarade inte livhanken på egen hand. Ensamhet betydde fara. Kroppen började producera stresshormoner för att driva människan tillbaks till flocken. Samma hormoner sätts igång även idag vid ofrivillig ensamhet och skapar stress, oro och ångest, aktiverar kroppens smärtcentrum, förkortar livet och skapar t.ex. hjärt– och kärlsjukdomar.

Att kropp och själ hör ihop har vi vetat länge. Det är konstigt att inte regering, riksdag och sjukvården är bättre på att koppla ihop detta. Om de tog det på allvar skulle arbetslöshetsstöd och sjukskrivningar inte vara utformade som de är idag. Människor skulle inte lämnas i långtidsarbetslöshet eller förtidspensioneringar. För vad är väl mer nedbrytande för en människa att inte duga, att inte höra till, att inte vara viktig för någon? ”Arbetslinjen” var en bra början, men förmodligen mera betydelsefull för samhällsekonomin än för gemene mans psykiska och fysiska status. Om bara arbetsförmedlingen och försäkringskassan kunde inse detta och samarbeta kring människors välmående så skulle det vara en förtjänst för alla. Det är konstigt att människor får pengar för att göra ingenting när det finns så stora behov. Ett par timmar i sällskap med de äldre på ett pensionärsboende, läsa högt för barnen på dagis, en promenad med en funktionshindrad, klippa gräset hos grannen eller måla ett staket hos närmaste pensionär… det finns hundratals saker att göra som behövs bara inte facket börjar lägga sig i och påstå att det måste göras av en utbildad person.

Knoppens betydelse för kroppen märks kanske tydligast när man pratar om placeboeffekten. Den är så bevisad att till och med läkarvetenskapen erkänner den. Fast man kan inte riktigt förklara den, mer än att det är kroppens egna endorfiner och dopamin som aktiveras, vilket skapar fysiologiska förändringar. En tumregel om placebo säger: ju större ingrepp, desto större effekt. En fejkad operation med narkos, stygn och ärr, ger kraftigare utslag än bara medicinering. En spruta påverkar mer än ett piller. En stor tablett har mer effekt än en liten.

Redan 1959 opererade läkare patienter mot kärlkramp genom att helt enkelt snitta ett litet sår i bröstet och sedan sy ihop det. Patienterna blev lika friska som de som fick en verklig operation. Man har framgångsrikt opererat amerikanska arméveteraner för artros i knäleden med låtsasingrepp. Gamla militärer kunde efter flera års värk plötsligt spela tennis igen, efter att en kirurg givit dem ett ytligt sår i knäet. Personer som lider av Parkinsons sjukdom mår bättre av falska mediciner osv. Berättelserna och bevisen är många.

Storbritannien har just utsett den första ensamhetsministern. När får vi en?

 

Titti Hansson