En och en halv miljon brott förra året

De brott som BRÅ redovisar är de som anmälts till Polisen, Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.

Textstorlek:

Förra året anmäldes exakt 1,51 miljoner brott i Sverige.
Detta enligt den årliga sammanställningen från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.

Förväntningarna inför den årliga BRÅ-rapporten är ofta höga. Och nu finns alltså färska fakta på bordet: under förra året anmäldes 4700 fler brott än året innan.

Den kategori brott som ökade mest i antal var brott mot person. Däremot minskade de anmälda brotten inom kategorin stöld och tillgreppsbrott.

Däremot ökade bostadsinbrotten med tre procent. Där ligger ökningen på lägenhetsinbrotten. Villainbrotten minskade något.

Våldtäkterna ökade med tio procent till 7370 anmälda sådana brott. Sexuellt ofredande ökade med tre procent till 11000 brott. En del av denna siffra förklaras av att man ändrat både brottsrubricering och hur man räknar på enskilda övergrepp.

Förra året konstaterades även 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är den högsta siffran sedan 2002, då BRÅ började ta fram den här statistiken.

I 24 procent av fallen var offret en kvinna. Följaktligen 76 procent manliga offer.

Fram till 2014 var trenden nedåtgående, om än med årliga variationer. Men de senaste tre åren har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå.

I mer än en tredjedel av dessa fall användes skjutvapen.

I förhållande till befolkningen så blir det 1,2 fall per 100.000 invånare.

Men det är skillnad på stad och landsbygd. Tre av fyra fall av dödligt våld skedde i storstadsregionerna. I Stockholm nästan en hundraprocentig ökning från 2016 till 2017. Landsbygden är säkrare!