Profetian som slog in

För 50 år sedan var datamaskiner stora. Men man hade rätt i att de skulle styra världen.
Textstorlek:

”Datamaskinen styr världen år 2 000”, var rubriken 1968. Nästan rätt, får man väl ändå säga.

Sedan några år är datamaskinen var mans egendom. Den styr mångas tankar och liv. Den är högst delaktig i vardagen tack vare mobiltelefonen. En del kanske skulle dra till med: ”på grund av” mobilen.

Så kanske det inte riktigt var år 2000, men det var på gång. Därför var man ganska rätt ute när framtidsvisionen framfördes. Och begreppet ”år 2000” fick under stora delar av 1900-talet definiera framtiden i stort. För allt kunde ju inte inträffa samma år.

Men inte trodde man väl att datamaskinen skulle kunna rymmas i en byxficka. Där var man helt fel ute och avbildade den således på detta sätt som på bilden ovan.

Två professorer hade tillsammans med just en datamaskin förutspått hur världen skulle komma att se ut. Allt som de hade matat maskinen med blev inte rätt, nu när vi har facit. Men följande rader känns väldigt bekanta.

”Datamaskinen kommer att bli människans universalverktyg år 2000. Den kommer överta det mesta intellektuella arbetet samt förmodligen en hel del s. k. skapande arbete. Datamaskinen blir en av de nya statussymbolerna, i varje hem med statustänkande kommer det stå en datamaskin som omgående levererar svar på vilka frågor som helst.”

Datamaskinen hade också förutspått att USA alltmer skulle komma att mista sin ekonomiska och militära dominans. ”I stället kommer Japan som den nya supermakten i världen”.

Sedan hade datorn fått ”fnatt”, förstås på grund av vad som inmatats. ”Staten kommer utöva fjärrkontroll över alla människor, varigenom brottslighet och all stats- eller regimfientlig verksamhet försvinner.”