Koboltgruva vid Unden oroar

Textstorlek:
LAXÅ/TIVEDEN. Vilka blir konsekvenserna av en koboltgruva vid Unden? Den frågan ställer sig föreningen ”Vi som brinner för Unden” och inbjuder måndagen den 9 april klockan 18.30 till ett möte i Undenäsgården.
För att få några svar på den frågan har föreningen bjudit in Gunilla Högberg Björck och Eva Charlotta Helsdotter att medverka. Gunilla är jur.kand med inriktning på miljörätt och med fokus på naturskydd och vattenfrågor. För närvarande arbetar hon med nio gruvärenden och täkter vilka då inkluderar den aktuella vid Havsmon söder om sjön Unden.
Eva Charlotta är expert på gruvors miljöpåverkan, och även hon fokuserar på vattenmiljön. Föreningen, Vi som brinner för Unden, har kommit till för att samla människor, intressen och information kring Unden. Syftet är att visa sitt motstånd mot prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av sjön.