Prisad mat inom Örebros omsorg

Redo för prismottagning. Från vänster: Kamila Rzemiszewska, Daniel Askerlund, Jörgen Beyron, Eva Jöbo och Margareta Dalén. Alla arbetar inom vård och omsorg i Örebro
Textstorlek:

Vård och omsorg inom Örebro kommun har fått ett pris för arbetet med miljö och hållbarhet vad gäller maten.

– Väldigt välförtjänta mottagare av priset.
Det säger kommunalrådet Lennart Bondesson (KD), i en kommentar till prisutdelningen. Han är ordförande i juryn som har utsett vinnarna.

Vad det handlar om är att de runt 2000 medarbetarna inom kommunens vård och omsorg jobbar efter kommunens uppsatta mål som är:

* Allt större del av maten ska vara ekologisk.

* Matsvinnet ska minska.

* Inköpen av närodlade livsmedel ska öka.

Lennart Bondesson:

– Vård och omsorg är goda exempel på hur man kan jobba med miljö och hållbarhet.

– De är också ett föredöme för andra kommuner, i hela landet.

– Att ha vunnit priset, visar på innovativt arbete och något som kan sporra andra. Förutom att de är goda förebilder så visar de att förändring är möjlig, genom ihärdigt arbete.

I dagsläget så är 56,3 procent av maten som serveras inom vård och omsorg ekologisk.

Matsvinnet i nuläget är 19 procent.

Det serveras 4000 portioner per dygn.

Inom skolorna har man kommit ytterligare ett steg längre, eftersom man hållit på fler år med den här satsningen. 65 procent av maten är ekologisk om man slår ihop skola och vård/omsorg.

Kommunen har satt upp riktlinjerna i ”Smart matkoncept”. Hela kommunens omsorg innefattas här. På äldreboendena i Vintrosa, Glanshammar, Ölmbrotorp och Odensbacken, såväl som Örebros centralare områden.

Kommunalrådet Per-Åke Sörman (C) som har vård och omsorg på sin lott:

– Ett fantastiskt arbete som görs ute på vårdboendena som i dagsläget innefattar 21 vård- och omsorgsboenden, plus dagverksamehten. Dessutom nio restauranger.

– Men vi vill gå vidare. Vi vill att ännu mer livsmedel ska vara miljövänliga och närproducerade.

– Vi får också höra från de som bor på våra omsorgsboenden att de vill att maten ska vara riktig och ekologisk. De trycker alltså på. Och det är ju jättepositivt.

Det politiska målet här till år 2020, är att 80 procent av den mat kommunen serverar ska rymmas inom miljö- och hållbarhetsramen. Ekologisk mat, om man så vill.

Men när det gäller närproducerad mat är det inte fullt så enkelt att gå fram. Lennart Bondesson igen:

–  Det finns givetvis med i hållbarhetsplanen, som även sammanfaller med att vi vill minska antalet kök.

– Men radien måste i nuläget vara 15-20 mil när vi talar närproducerat. Alla de livsmedlen vi vill ha produceras inte fullt ut inom den absoluta närheten.

– Jag säger så här: vi vill revidera våra mål, men inte jättelätt i det här fallet när förutsättningarna inte är så enkla. Men 20 procent närproducerat är just nu inriktningen.

När det gäller matsvinnet så är målet att det ska ner till tio procent år 2020. År 2030 ska det ner till åtta procent.

– Men, säger verksamehtschef Eva Jöbo, några verksamheter (typ vårdboenden) har redan nått åtta procent.

Örebro kommun är tredje bäst i landet när det gäller ekologisk hållbar mat. Och då handlar det som sagt om 4000 portioner per dag. Inga småsmulor.

– Vi vill både utveckla oss mer och fortsätta vara föredöme för andra kommuner. Jätteinspirerande att leda det här arbetet.

Vad säger då pristagarna själva? Kamila Rzemiszewska var den ur det stora personalkollektivet som fick ta emot den symboliska jättechecken på 10000 kronor, att användas till något trevligt för personalen.

– Vi är jättestolta för det här. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Örebro ska vara ledande.