Lokal för digital tentamen

Textstorlek:

Nu kommer studenterna på Örebro universitet slippa skriva sina prov för hand. En helt ny lokal för digital salstentamen har invigts.

Just idag kommer flera universitetsstuderanden att inviga lokalen, så att säga på riktigt. Men den officiella invigningen fick vi se för en vecka sedan, med bandklippning, tilltugg och mingel.

– Många är idag vana att skriva mestadels digitalt, på sina datorer, läsplattor och mobiler. Då är det naturligt att vi även arbetar för att våra studenter ska få skriva sina tentamen digitalt, sade Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare på Örebro universitet.

Sal 225 i Teknikhuset var fylld av både, lärare, elever och tentamensvakter. För de församlade kunde Petronella peka på flera fördelar med digital salstentamen, som kortare rättningstid, minskad pappershantering och ökad säkerhet.

Dessutom en pedagogisk utveckling av salstentamen som examineringsform.

Hon berättade också att man redan 2013 hade sått ett frö och började titta på möjligheterna med denna form av tentamen. Nu har alltså kvarnarna malt färdigt och arbetet har gett resultat.

– Vi har under denna process tittat på hur Göteborgs och Karlstads universitet har byggt sina salar för digital tentamen och använt oss av deras erfarenheter.

– Det är meningen att studenterna ska ha med sig sina egna datorer, men det finns även bärbara datorer som kan bokas i förväg, för de som saknar egna. Också under tentamen finns det möjlighet att få låna en bärbar enhet om den egna skulle krångla av någon anledning, tillade Petronella.

Prorektor Anna-Karin Andershed intygade att analoga arbetssätt inte kommer försvinna. Hon är själv en mer analog person, trots en handstil som gjorde att föräldrarna trodde hon skulle bli läkare.

– Det här nya sättet kommer helt klart underlätta vid tentamenskrivningar.

Vem som helst i salen kunde själv få göra en tentamen digitalt och Petronella visade Länspostens utsände hur man gick tillväga. Det gällde åtta frågor som alla handlade om universitetet, en del enklare, andra nästan omöjliga.

– När man loggar in på tentaprogrammet som heter Wiseflow, innebär det samtidigt att man inte har tillgång till datorns övriga funktioner, upplyste Petronella.

Där rök chansen för LP-journalisten att googla. Men att universitet kom till 1999, har 15 500 studenter och 80 utbildningsprogram satt som en smäck.

– Jag tyckte det var hyfsat lätta frågor, sade Selma Salihovic, men så är hon även lärare på skolan.

Hon kunde säkert den svåraste uppgiften; att para ihop rätt personer med rätt fakultet.