Ladda upp i Askersund

Laddstationer i Askersunds centralort
Textstorlek:

ASKERSUND. Nu lyser ett grönt sken från boxar apterade på lyktstolpar på en rad av platser i centralorten. Det är Vattenfall Elanläggningar, Sustainable Innovatoion och Binar Elektronik AB som utvecklar ett testprojekt där man använder befintligt belysningsnät, i det här fallet lyktstolpar, som laddningsstationer av elfordon. Projektet ingår som en del i att påskynda utvecklingen och gynna trenden att etablera tillgänglig infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt.