Körsång och fasteinsamling

Textstorlek:
LEKEBERG. På söndag klockan 18 hålls en musikgudstjänst med fasteinsamling i Tångeråsa kyrka. Musiker är kantor Helena Larsson och för sången svarar Dal Segnokören. Predikant är Maud Nimheim Ottossaon. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Tångeråsagården.