Karlskogas BB i hetluften

Textstorlek:

Ett förnyat avtal med Värmland stärker Karlskoga lasarett.

Men BB är fortfarande en ”het potatis” inom politiken.

Ett nytt avtal mellan Region Örebro län och landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett fram till 2021 har tagits fram.

 

Avtalet gäller akut och planerad öppen och sluten vård, samt medicinsk service för personer folkbokförda i Värmland. Redan nu kommer var femte patient på Karlskoga lasarett från området östra Värmland.

Efter de fyra åren kan avtalet förlängas med två år.

– Viktigt beslut, säger Karin Sundin (S), från majoriteten i Region Örebro län.

– Det här ger lasarettet stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Vi menar att vi systematiskt stärkt Karlskoga lasarett under flera år. Både verksamhet och byggnationer.

– Lasarettet spelar en viktig roll för ett stort antal människor.

Om det senare har Länsposten skrivit tidigare, bland annat om den hypermoderna operationsavdelningen.

Men när det gäller BB så är det en het fråga. Detta efter att BB stängde några veckor i somras,

Bland andra företagen i Karlskoga, Med Bofors i spetsen, har gått och ut sagt att de anser det vara angeläget att BB finns kvar. Och nu öppnar majoriteten (S+V+MP) upp för ett sommaröppet BB i framtiden.

Det här föranleder Kristdemokraternas Bechet Barsom att i ett pressmeddelande säga:

– Bra att de öppnar upp för BB även sommartid. Men anmärkningsvärt att det inte redan gjorts.

– Vi förstår att det är omöjligt att hålla öppet i år, eftersom majoriteten misslyckats med att rekrytera personal. Men vi är övertygade om att det är möjligt att hålla öppet på båda BB i framtiden, om rätt prioriteringar görs.

När vi konfronterar Centerns Torbjörn Ahlin med BB-frågan, svarar han så här:

– Vi har uppfattningen att BB i Karlskoga måste var öppet året runt. Och dygnet runt.

– Regionen måste vidtaga åtgärder för att vi ska kunna försäkra oss om fortsatt patientsäkerhet på BB i Karlskoga hela året. Det ska vara attraktivt att jobba där.

Vad anser du generellt om barnmorskornas arbetssituation?

–En yrkesgrupp som drabbats svårt av arbetesrelaterad ohälsa. Det kan bero på för lite tid för återhämtning. Tunga arbetspass och övertid finns med i bilden. Arbetsmiljön måste prioriteras.

Vad anser du om framtiden för Karlskoga lasarett?

– Det ska finnas kvar. Punkt. Vi ska ha tre sjukhus i länet. Inget tal om annat. Centerpartiet vill verka för att avdelning Q (Kvinnokliniken) ska hållas öppen året runt.