Kämpar för Folkets hus

Textstorlek:

ASKERSUND. År 1907 invigdes Askersunds Fabriks- och hantverksförenings hus som senare levt under namnet, Folkets hus. Nu är byggnaden hotad av rivning eftersom kommunen tycker den är i så dåligt skick att den inte är värd att restaurera. Istället skulle där lämnas plats för att bygga bostäder.

Men efter att rivningshotet blev känt har röster höjts för att byggnaden ska stå kvar. Den nybildade ekonomiska föreningen, Hantverkshusets, idé är att köpa huset, renovera byggnaden och fylla den med verksamhet.

Som exempel ges upplåtande av kultur, konst, byggnadsvård, fester, företagande, hantverk, utställningar, teater och musik. Föreningen kallar nu till informationsmöte om sina planer och samtidigt söker man intressenter som kan delta i arbetet, allt i andan att behålla byggnaden för kulturnära ändamål. Mötet hålls i Folkets hus lördag 10 mars klockan 14.