Tiden har förändrat både bensinmack och butik i Ekeby

Textstorlek:

Förr & Nu. Bensinmacken i Ekeby-Gällersta byggdes 1959, strategiskt intill den nya vägen mellan Almbro och Kvarntorpskorset. Macken var således bara tre år när bilden togs 1962.
Den gamla vägen mellan Almbro och Sköllersta hade sedan urminnes tider gått förbi kyrkorna, Gällersta, Ekeby och Sköllersta. Den ökade bilismen under 1950-talet hade framtvingat behovet av den nya leden.

Nu är en ny väg åter aktuell. Hur kommer den att förändra samhället?

Den nya vägen 1959 blev förstås både rakare och bredare, men de första två åren var det faktiskt bara en grusväg. Asfalterad blev den först 1961 och då kunde man sammanställa kostnaderna för hela vägbygget, som uppgick till sex miljoner kronor.

”Nästa projekt blir mellan Kvarntorp och Hjortkvarn” hette det då. Och nu äntligen har det vägbygget kommit igång, men den första etappen kommer bara gå mellan Kvarntorp och Svennevad.

Tack vare den nya vägen växte samhället Ekeby, som ofta skrivs ihop med Gällersta, för att undvika sammanblandning med det Ekeby som ligger bortanför Almby.

Det växte upp ett flertal villor i slutet av 50-talet och Ekeby skulle även få en ny affär. Den låg mitt emot nuvarande macken (utanför bild) i en fastighet som under flera år innehöll en antikfirma.

Huset byggdes i slutet av 1958 av Filip Johansson, och där öppnade sonen Per-Erik en modern speceriaffär.

Som man kan se på den äldre bilden fanns det förutom bensinförsäljning, även en kiosk vid macken. Ekebysonen Olle Segerlind skötte både kiosk och bilservice.

När Shell 1977 övertog bensinförsäljningen gjordes verkstaden om till butiksyta. Den drevs som Ica-butik och hade flera olika ägare i perioder under 80-talet.

Då tillbyggdes även en sidobyggnad, där ett näringsställe fortfarande huserar, nämligen Taverna Eken. Livsmedelsaffären är dock stängd sedan länge.

Den gamla bilden utgör också omslagsillustration till boken Ekebybilder, som utgavs av Inga Davidsson-Friberg 2009.