Fler katter salmonellasmittade

Småfåglar kan vara salmonellasmittade. Just nu verkar smittan gå över till len hel del katter.
Textstorlek:

SVA, statens veterinärmedicinska anstalt berättar att man fått in en del småfåglar, domherrar, blåmesar som varit smittade. Man utgår från att det är från smågåglarna smittan förs över till katter. Som bekant tycker många katter om att komplettera torrfodret med lite småfågeljakt.

Man vet inte hur vanligt det är med salmonella bland småfåglar.
– Redan i början och mitten av december kom två rapporter om stora mängder sjuka och döda gråsiskor, 100-tals utanför Örnsköldsvik i Ångermanland och ett 30-tal på landsvägar i Närke. Vi fick då inte in några fåglar för undersökning från de utbrotten men det kan inte uteslutas att dessa också var drabbade av salmonella, säger Henrik Uhlhorn SVA.
SVA manar folk att vara noga med handhygien när man tömmer kattlådor och liknande. Om katten uppvisar symptom som exempelvis diarré bör man uppsöka en veterinär för en diagnos och lite provtagning. Tala då om för veterinären om katten brukar fånga småfåglar. Om det är möjligt att undvika att katten jagar kring platsen där man utfodrar fåglar är det bra. Har man utekatter som gillar att jaga kanske man helt enkelt kan hoppa över fågelutfodringen.