Ett kanske lite friskare län

Det finns ljusglimtar bland annat när det gäller alkoholkonsumtionen i länet. Den har minskat något i gruppen riskkonsumenter.

Textstorlek:

Betydligt färre som röker. Något färre riskkonsumenter av alkohol.

Men ökad fetma. Länet har, kanske, blivit något friskare.

Det är Region Örebro län som nu presenterar rapporten från Liv & Hälsa-undersökningen, som genomfördes under förra året.

Bakgrunden är att regionen vill få oss länsbor att leva ett sundare och hälsosammare liv.

I en första kommentar så säger regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn (S) i ett pressmeddelande:

”Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat, så kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska.”

8000 personer i vårt län (34000 i Mälardals-regionen) har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, levnadsvillkor och vårdutnyttjande i den här undersökningen.

5600 av de 8000 har svarat att de bedömer sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Fakta från rapporten.

* Från år 2004 till 2017 har antalet rökare i länet minskat från 15 till 7 procent.

* Under samma tid har riskkonsumenter av alkohol minskat från 17 till 12 procent.

* Fetman har ökat från 13 till 19 procent.

* De som har ett arbete, och trivs där, mår bäst.

* Påverkade faktorer, i positiv riktning, är att ha en god ekonomi, utbildning, någon att dela sina innersta tankar med samt att ha personer i omgivningen som kan hjälpa till vid händelse av praktiska problem eller sjukdom.

När det gäller rökningen, så säger läkaren Mats Larsson på Rökpreventiven, till Länsposten:

– Det är ändå oroande att rökningen ökar bland de unga. Där vill vi gärna se exponeringsförbud i butikerna för tobak. Jag vill även se en prisutveckling i nivå med de andra nordiska länderna.

Carina Persson, statistiker, säger till Länsposten, om undersökningen:

– Vårt län är genomsnittligt, även vad gäller hälsan. Vi ligger dock lite högt vad gäller fetma. Men vi kan glädjande konstatera att det inte längre är lika stora skillnader mellan norra och södra länsdelen. Ljusnarsberg till exempel noterar en statistisk förbättring.

Annat som sticker ut?

– En osäkerhet var yngre vuxna står i statistiken. Vi skulle vilja ha svar från fler. Men i den åldern tänker man kanske inte så mycket på hälsa i första hand.

– Jag noterar också att framtidstron går uppåt för de flesta – men inte för de yngre. De oroar sig för ekonomi, miljö, omvärld…

Om undersökningen.

Motsvarande undersökning görs även i Sörmland, Värmland, Västmanland och Uppsala. De som svarat är slumpmässigt utvalda i åldrarna 18-104 år.