En två hundra år gammal bro i Frövi

Textstorlek:

Bron i Frövifors fyller 200 år i år. Mycket vatten har passerat under den genom dessa två sekel. Men när vykortet togs var bron inte ens 100 år.

Frövifors bruk är ett pappersbruk, som numera ingår i Billerud Korsnäs-koncernen, som en av åtta produktionsplatser.

Tillverkning av pappersmassa startade i slutet av 1800-talet, och industrin förevigades på en mängd vykort under det första decenniet av 1900-talet. Ovanstående vykortsfoto togs någon gång under det seklets första år.

På platsen hade det funnits järnhantering ända sedan 1500-talet. Topografin hade möjliggjort sådan verksamhet i och med det stora vattenfallet på detta ställe.

Verksamheten vid Frövi byggdes ut undan för undan. År 1621 omfattade anläggningen förutom hammarsmedja även en hytta, en kvarn och en såg.

Den egna hyttan byggdes för att göra bruket självförsörjande med råvaran tackjärn. Hyttan lades dock snart ner eftersom det visade sig mer kostnadseffektivt att köpa tackjärnet.

Till höger, utanför bilderna, finns herrgården vid Frövifors. Det är en tvåvåningsfastighet med två flygelbyggnader.

En första bruksförvaltarbostad fanns på plats redan i slutet av 1600-talet, och inte förrän 1780 skulle förvaltarbostaden förvandlas till en herrgård. Den första flygelbyggnaden kom till 1820.

Men dessförinnan hade bron vid övre fallet byggts, år 1818, och som nu alltså kan ståta med 200 år. Trafiken över bron har inte varit så betungande, men man kan tänka sig att vattenflödet har slitit på stenarna.

Strax ovanför valven går det att se vissa lagningar. Och konstigt vore det väl annars, med så mycket vatten som har forsat genom dessa sekel.

År 1889 skulle Frövi trämassefabrik anläggas och Frövi fabriksaktiebolag stiftades. Därmed upphörde smedjan året efter och därmed även järnhanteringen.

Ett besök till miljön kring dagens pappersbruksmuseum är verkligen att rekommendera.