Dramatiskt händelse på Laxå kommunkontor

Textstorlek:

– Vi hoppades förstås att det aldrig skulle hända, men nu vet vi att det kan hända.
Det säger Anna Eriksson, personalchef för kommunens internservice, som dock konstaterar att de fastställda säkerhetsrutinerna fungerade som tänkt i samband med en dramatisk och hotfull händelse i slutet av december.

 

Vi lever i en värld där säkerhetstänket och förebyggande uppbyggnad i olika former av säkerhetsskydd blivit nödvändigt, för att inte säga livsviktigt.

Det som händer på andra platser kan så att säga även hända här, det går tyvärr inte att bortse från.

Det behöver inte enbart handla om stora terrordåd, det kan lika gärna inträffa utfall av aggresivt hot lokalt. Där en myndighet angrips, endera genom verbala hot eller direkta fysiska handlingar.

Genom att vara lyhörd och följa händelser på andra platser kan en kommun som Laxå ta lärdom om hur andra arbetar med säkerhet och skapa rutiner utifrån det.

– Vi bygger alltså förebyggande för att skydda såväl lokaliteterna som den personal som jobbar där. Exempelvis ska obehöriga inte kunna kliva rakt in, innan de presenterat sitt ärende, förklarar Anna Eriksson.

Arbetet sker givetvis i förhoppningen att man aldrig ska utsättas för hot eller annat angrepp, men man måste likväl hålla en hög bredskap.

Laxå kommuns förebyggande säkerhetsplan och framtagna rutiner i skarpt läge sattes för drygt en månad sedan på ett obehagligt prov.

På eftermiddagen den 22 december krossades glaset i den olåsta entrédörren.

Receptionisten uppmärksammar detta och ser att en man kommer in i den av säkerhetsglas tillslutna foajén.

Samtidigt som han skriker och gapar börjar han med hjälp av en kofot han har med sig att försöka slå sig in genom de rutor som omger foajén, dock utan att lyckas få hål i dem.

Bakom luckan till receptionen finns en anställd, och det är där någonstans i tid som kommunens fastställda säkerhetsplan sätts i verket.

Larmet till polisen går, andra anställda rusar till och backar upp men konfronterar aldrig den aggressive mannen.

Han ger upp försöken att komma in och går ut igen. En stund senare anländer polisen som kan omhänderta honom enligt lagen LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

En oförutsägbar dramatisk händelse men som återigen aktualiserade hur viktigt säkerhetsarbetet är och att de rutiner som listats följs.

– I det här fallet fungerade det väldigt bra. Men vi måste hela tiden se över sånt som vi behöver justera. Händer det något så ska alla veta hur, och vad, man ska göra, menar Anna Eriksson.

– Det vi såg var att vi behöver se över larmknapparnas placering så de är lättare att nå. Det ska vi åtgärda nu, tillägger hon.

En annan ytterst viktig del i efterspelet är förstås att ta hand om den personal som direkt eller indirekt påverkades av den dramatiska och hotfulla situationen som uppstod.

– Vi har även där rutiner kring hur vi ska ta hand om utsatt personal på bästa sätt.

– Det fungerade också och de som ville fick samtalsstöd och kan fortfarande välja det nu efteråt vid behov. Där tar vi bland annat hjälp av vår företagsvård hos regionhälsan.

Kommunchefen Harry Lundin anser också att de framtagna säkerhetsrutinerna fungerade bra.

Lundin tycker inte att det i nuläget finns behov av att förändra miljön i entrén där allmänheten kommer in.

Anledningen till de säkerhetsåtgårder som långt tidigare vidtagits är att det finns personal i kommunhuset som handlägger känsliga individärenden, och som måste skyddas för att känna sig trygga i sitt arbete.

– Så har man på de flesta platser i landet som jobbar med familj- och individomsorg. Vi får vara beredda på att olika incidenter kan inträffa. Vi upplever absolut inte här i Laxå att det här är ett stort problem, menar Lundin.

Anna Eriksson är av samma uppfattning.

– Vi har aldrig tidigare haft något sådant här med ett fysiskt angrepp på det här sättet. Där är väldigt ovanligt, konstaterar hon.

Maria Blomfeldt, säkerhetssamordnare, jobbade inte den aktuella dagen men konstaterar att det var en klart hotfull situation.

– Hade inte säkerhetsglaset funnits vet man ju inte vad som hänt.

Polisen rubricerar brottet som hot mot tjänsteman och skadegörelse och en förundersökning pågår.

– Mannen omhändertogs och det räknas alltså inte som ett gripande från vår sida utan han överfördes till en psykiatrisk vårdinrättning, förklarar förundersökningsledaren Karin Eldblom.

Eftersom förundersökningen fortgår vill Eldblom inte lämna ut några uppgifter om eventuellt motiv eller vad mannen sagt i förhören.

– Inte mer än att misstanken om det olaga hotet består i handlingen, när han med tillhygget försökte slå sig in genom säkerhetsglasen, säger hon.