Det som inte får glömmas

Textstorlek:
Ingvar Kamprad har gått ur tiden, 92 år gammal. Många uppskattande omdömen har det blivit, bland annat från statsministern. Men naturligtvis kommer, som ett brev på posten inslag om hans politiska felsteg. 1964 kom en bok som avslöjade att han hade ett fascistiskt förflutet. 1942, när han var 16 år gick han med i Nysvenska rörelsen.Det blev känt 1994. Då var Kamprad 68 år. Det är nog väldigt många pensionärer, som är glada över att de inte behöver stå till svars för vad de gjorde i tonåren. Kamprad hade visserligen kontakt med rörelsen ytterligare några år, men det förändrar knappast något. Till och med vänsterledaren Jonas Sjöstedt har reagerat mot att den gamla historien dras upp nu vid Kamprads bortgång.
Kamprad har ,upprepade gånger bett om ursäkt för sin ungdoms förvillelser.
Till saken hör att det finns förklaringar tillatt Kamprad hamnade politiskt fel. Kamprads släkt kom från Sudetområdet i nuvarande Tjeckien. Det området med sin övervägande tyska befolkning hörde tills efter första världskriget till Österrike. När gränserna ritades om efter kriget och nya länder bildades, blev området en del av Tjeckslovakien. Österrike och Tyskland hade ju förlorat kriget. Ingvar Kamprads farmor var en stark kvinna, som inte accepterade detta. Hon var, minst sagt, mycket positiv till att Sudetområdet överfördes till Tyskland i Münchenöverenskommelsen 1938. Året efter tog Hitler hela Tjeckoslovakien. Efter kriget kom hämnden. Mer än tre miljoner tyskar fördrevs från Sudetområdet
Det är en sak att fördöma Hitler och nazisternas illgärningar, men de som fördrevs hade sina känslor som drabbade.Kamprads farmor reagerade mycket mot det som hände och hon påverkade Ingvar Kamprad starkt.

Den som personligen drabbas reagerar naturligtvis på det, då är det känslorna som styr. Om man tänker i de banorna,blir det lite enklare att förstå hur sextonåringen tänkte och agerade.

Vad är det som gör att i vårt land människor behandlas så olika? Häromdagen fick skådespelaren Sven Wollter det av Jan Myrdal instiftade Leninpriset.Lenin, som grundade den sovjetiska diktaturen och har åstadkommit så mycket lidande och många miljoner människors död, hyllas årligen genom att detta pris utdelas.Priset går till kulturpersoner till vänster. Den finlandsfödda författaren Susanna Alakoski nominerades ett år till priset men tackade nej till priset, eftersom hon inte ville förknippas med totalitära regimer eller ideologier.
Det här hyllandet av Lenin sker i våra dagar, samtidigt som Ingvar Kamprads förvillelser i ungdomen aldrig skall förlåtas. Stalin har också prisats av kommunistledare i vårt land vid åtskilliga tillfällen. Det har skett när de uppnått mogen ålder. Kamprad har som sagt bett om ursäkt för sitt agerande för mer än sextio år sedan. Någon gång borde också han ha fått blivit befriad från detta och inte behövt bli ständigt skuldbelastad . Han har ju inte under hela sitt vuxna liv ägnat sig åt politik av något slag. Även hans ungdomssynder måste kunna glömmas och förlåtas.
Gerhard Ohlsson