Broyrkan i Brevens bruk till salu

Textstorlek:

Nu ska Brevens bruks frikyrkoförsamling sälja sin kyrka, Brokyrkan.

– Det är ett tråkigt men tyvärr nödvändigt beslut, säger Ingalill Bergensten, församlingens ordförande.

Skälet är att det sedan rätt många år finns för få kvar i församlingen för att man ska kunna ta ansvar långsiktigt för kyrkan.

 

– Det är givetvis, som på så många andra platser på landsbygden, en långsamgående rörelse utför som pågått i kanske så länge som 50 år. Avfolkning i kombination med ett förändrat samhälle har gjort att vi i församlingarna fått allt svårare med föryngring, att värva engagerade och aktiva medlemmar. Vi är sex aktiva medlemmar i församlingen, varav bara tre bor här. Vår sekreterare som exempel, bor i Lund, berättar Ingalill.

Processen att sälja huset har varit rätt lång.

– Ja, det måste, enligt stadgarna, tas beslut på tre medlemsmöten, med lång tid mellan. Vi började redan tidigt förra året. Nu i mars kommer vi lägga ut huset till försäljning officiellt.

Just nu är huset i bra skick. För några år sedan uppstod en vattenläcka som församlingen med hjälp av sin vänförening åtgärdade under en sommar. Nu är husgrunden nydränerad och hela nedervåningen reparerad.

– Försäljningen beror givetvis på husets driftskostnader – bara uppvärmningen kostar 20-30 000 per år – det är ju fri rymd ända upp till taket. Fint, men kostsamt att värma.

– Men den beror främst på att vi är så få som ska utföra allt arbete.

De senaste tio åren har det ändå hållits olika arrangemang i Brokyrkan, bland annat konserter då kyrkan varit fullsatt. Ett delmål med musikevenemangen har varit att samla in pengar för driften.

– Vi har sedan tio år en vänförening som ställt upp med massor av ideellt arbete, brödbak och med sina musikaliska förmågor. Det har varit populärt. Folk tycker om sin kyrka och många tycker det är tråkigt att vi måste sälja.

– Vi tycker det bästa vore om någon som bor här eller liknande ville ta över ansvaret och köpa kyrkan. Pengarna är inte det viktigaste. Vi vill få till en bra lösning, en bra köpare Drömmen är att det på något sätt kunde få fortsätta som en samlingslokal för bygden. För exempelvis allsångsarrangemang. Tanken är att pengarna vi får in på försäljning ska gå till välgörenhet. Blir det någon som köper och går vidare med huset som samlingslokal, är ju det välgörande för bygden. Det här är något vi är helt överens om i församlingen.

Det lilla som finns kvar av Brevens bruks frikyrkoförsamling är en sammanslagning av en baptistförsamling och en missionsförsamling.