Årsmöte i Norrabergskyrkan, Askersund

Textstorlek:
Vid årsmötet den 4 februari, som samlade ett 50-tal deltagare, konstaterades inledningsvis att världen drabbats av mycket oro under det gångna året. Sverige har drabbats av terrordåd med fem avlidna och många skadade.
Av årsberättelsen framgick att ”vår kyrka” haft stor och varierad verksamhet med stort deltagande. Med anledning av att vår kyrka rustats exteriört inbjöds till en festkväll. Många medlemmar ställde upp med förtäring av olika slag. Våra nysvenska vänner bidrog med mat från olika kulturer.
Anslag beviljades med 2 000 kronor till Sjukhuskyrkan och med 1 500 kronor till Svenska Bibelsällskapet. Vår församling har vid årsskiftet 83 medlemmar, en ökning med åtta personer. Till ordförande för ytterligare ett år valdes Ulf Sand och till kassör Lars Fransson.