Allt fler vill ta den korta vägen

Integrationsprojektet "Korta vägen" har fått en flygande start så här långt. Efter att ha funnits till i drygt två år kan väldigt positiva siffror redovisas. Korta vägen är namnet på en utbildning för utländska akademiker, en viktig yrkeskompetens som allt fler företag har insett fördelen med att ta tillvara.
Textstorlek:

Integrationsprojektet ”Korta vägen” har fått en flygande start så här långt. Efter att ha funnits till i drygt två år kan väldigt positiva siffror redovisas.

Korta vägen är namnet på en utbildning för utländska akademiker, en viktig yrkeskompetens som allt fler företag har insett fördelen med att ta tillvara.

 

De personer som söker sig till utbildningen Korta vägen har oftast en klar bild av vad de vill syssla med i sitt nya hemland. Yrkesvalet har de redan gjort i sitt gamla hemland och nu är det bara att försöka fullfölja karriären i en ny miljö, vilket kan ha sina hinder.

En barriär är förstås språket, men även sättet man arbetar på i respektive yrkeskategori.

Eftersom deltagarna på Korta vägen är målmedvetna så har utbildningen en väldigt hög måluppfyllelse. Eller med andra ord, det är ytterst få som hoppar av.

– Vi har en måluppfyllelse på 98 procent, och av dem så får nära hälften arbete, säger utbildningsledare Hans Wirback på Folkuniversitetet, som genomför kursen tillsammans med Arbetsförmedlingen.

De övriga kommer antingen i praktik eller går vidare mot universitetsstudier.

– Det är viktigt att våra studerande får tillfälle att komma ut på företag och se hur förhållandena är i detta land, påpekar Mely Moberg, som också är jobbcoach i projektet.

– Dessutom gör vi flera studiebesök under utbildningstiden.

När Länsposten finns på plats är gruppen nyss hemkommen från ett besök hos Eon, som ett exempel. Men man har även varit på Rådhuset och andra ställen.

– Vi har ofta föreläsare här från olika företag. Vid minst sju tillfällen kan våra studerande få lyssna till olika föredrag, upplyser Mely.

Praktiken, som officiellt går under benämningen APU, arbetsplatsförlagd utbildning, kan vara mellan 2 – 12 veckor. Allt efter person.

– I utbildningen tar vi mycket hänsyn till individen. Bakgrunden kan ju variera otroligt mycket, både varifrån man kommer och vad man har gjort tidigare, poängterar Hans.

– Utbildningen är sex månader. De första 13 veckorna är främst inriktade på svenskundervisning och yrkescoachning. I resterande delen kompletteras svenskundervisningen med praktik och studiebesök, säger Hans.

Grundkravet vid intagningen är dokumenterad universitetsutbildning på minst tre år, och att man läst svenska på SFI D-nivå.

Antalet elever i varje intagningsgrupp är 20 – 25, och två grupper går ständigt parallellt.

– Vi är alltså fem personer på bortemot 50 studerande, som kan tyckas vara väldigt generöst. Åtminstone om man jämför arbetsförmedlarna som har 200 var, avslutar Hans Wirback.