Tidtabellerna försvunna

Textstorlek:

Bor du på landsbygden och vill åka buss? Ja, då gäller det att du har tillgång till en dator eller en mobiltelefon med möjlighet att ladda ner appar, i alla fall om du inte har tid att vänta på ett brev. Länstrafiken har nämligen beslutat att man inte längre ska sätta upp tidtabeller vid busshållplatserna på landsbygden.

Det man berättar på plakaten som sedan december sitter upp på hållplatserna och i busskurer är att man slutat sätta upp tidtabeller på busshållplatser där färre än tio stiger på eller av per dygn. I praktiken gäller det det stora flertalet busshållplatser, både på ren landsbygd och på mindre orter. Undantaget är busshållplatser vid vårdcentralen och vid skolor.
Man hänvisar till busstidtabeller på webben och att man kan ladda ner en app i sin smarta telefon. Det går också bra att ringa upp länstrafiken och få en tidtabell i tryckt format hemskickad.
Problemet är att flera, speciellt äldre läsare som kontaktat Länsposten inte upptäkt det här förrän man tänkt sig åka buss, gått till busshållplatsen för att titta på tidtabellen. Har man då varken en smart telefon eller dator tillgänglig så får man antingen vänta på att det kommer en buss eller gå hem i oförrättat ärende. Kan man inte få få fram tidtabellen digitalt så blir det till att ringa och vänta på att få hem tidtabellen via helt vanlig post. Men det tar ju åtminstone ett par dagar.
Enligt vad Länsposten erfar är det fortfarande en hel del äldre läsare, som varken har tillgång till smart mobiltelefon eller en dator upp kopplad till internet. Ofta använder man bara bussen några få gånger per år, kanske när man ska till doktorn, eller tandläkaren.
Många äldre känner också en stor oro inför tekniken och tycker att det kan kännas besvärligt att exempelvis ladda ner en app, även om man skulle ha en smart mobiltelefon.
Mats Gråberg som bor utanför Glanshammar har uppmärksammat problemet.
– Det blir lite av ett digitalt utanförskap för de äldre som bor här ute. Det här är bara en av de saker som blivit svårare att nå, ta del av, om man inte äger en smart mobiltelefon eller en dator. Alla gör inte det.
På Länstrafikens hemsida motiverar man förändringen med att det blivit allt enklare att hämta tidtabellen digitalt och att det kostar en hel del pengar att sätta upp tidtabeller på busshållplatserna.
Vi har sökt Länstrafikens pressavdelning, men så här långt inte fått några kommentarer.
Vet man med sig att man ska ut och åka buss och inte säkert vet när bussarna går kan det vara en bra idé att ringa att börja kolla upp tiderna i tid. Kanske ringa till Länstrafiken eller be ett barn eller barnbarn att ta fram tidtabellen på en dator eller telefon.