Rekord i flygande i Sverige

Textstorlek:

Trots klimatdiskussionerna har det aldrig tidigare har det flugits så mycket i svenskt luftrum som under 2017. LFV, luftfartverkets, statistik för fjolåret visar att flygandet ökat med fem procent jämfört med 2016. Man talar om luftrumsrörelser. Det har varit upp emot 762 000 luftrumsrörelser under 2017.

– Vårt lands ekonomi är stark och det återspeglar sig i flygandet, framför allt till och från Sverige. Dessutom blir Sverige mer och mer attraktivt som turistland, det är förklaringen,  säger LFV:s generaldirektör Ann Persson Grivas.
Sett över året var september mest trafikintensiv, den enda månaden 2017 med över 70 000 rörelser, medan februari var månaden med lägst antal rörelser – knappt 53 000. Det är ungefär som det brukar.

Inrikesflyget ökade marginellt. Det var flyg till och från Sverige samt överflygningar som ökade mest.