Örebro central växer i antal resenärer

Örebro Central har ökat i "popularitet", som SJ uttrycker det. 14 procent fler resor hit förra året. Bilden visar ett X2000-tåg som just stannat vid Örebro Central.
Textstorlek:

Resandet till Örebro C ökade med 14 procent förra året.
Därmed är Centralen en av de tågstationer som ökade mest i popularitet förr året. Den går som tåget, kan man säga.

Det är SJ (Statens Järnvägar) som nu skickat ut sin årliga statistik. Och där används just ordet ”popularitet” om de tågstationer som ökade med flest resenärer förra året.

Enligt den lista som SJ presenterat så ser det ut som följer, i toppen. Siffrorna avser alltså de orter som ökade mest i popularitet 2017.

1. Falun C. Plus 35 procent.

2. Borlänge C. Plus 25 procent.

3. Köpenhamns Huvudbangård. Plus 18 procent.

4. Gävle C. Plus 15 procent.

5. Örebro C. Plus 14 procent.

Räknar man bort danska Köpenhamn, så blir det för Örebros del alltså en fjärdeplats i Sverige.

Det här hör inte minst samman med den stora pendlingstrafiken, där både Örebro och Västerås blivit viktiga knutpunkter, med många avgångar och många resenärer.
Inpendling sker även med tåg till Örebro från olika delar av länet. Exempelvis med Tåg i Bergslagen, norrifrån.
Centerpartiets regionråd Torbjörn Ahlin säger i en kommentar till Länsposten:
– Jätteroligt med ökat tågresande. Det har funnits, och finns, outnyttjad en kapacitet vad gäller resandet med tåg, från olika delar av länet, in till Örebro.
– Inom regionen har vi jobbat för att lyfta fram den här potentialen. Alla partier, majoritet och opposition, är överens om inriktningen: mindre bilåkande, fler tågresor. Kampen fortsätter.
De fem orter som hade flest resor totalt förra året, var…
1. Stockholm. 2. Uppsala. 3. Götenborg. 4. Västerås. 5. Eskilstuna.
Samtidigt skriver SJ i pressmeddelandet att det slagits ett nytt rekord vad gäller antalet resande. 30 miljoner resor under ett år passerades 2017. Det är en miljon fler resor än under 2016.
SJ noterar också att det var till orter i Dalarna som resandet ökade mest.
Förutom ett allmänt ökat tågresande så finns förklaringen farmför allt i att Statens Järnvägar börjat köra det regionala tågsystemet Tåg i Bergslagen.
Tittar man på vilka som reser, så har resandet ökat inom samtliga så kallade kundsegment. Men främst ökade resandet bland studenter och ungdomar. Där var ökningen 19 procent.
Totala antalet resta kilometer var 6,2 miljarder. Eller: 155000 varv runt jorden. Eller: 8000 tur- och returresor till månen.
Mera SJ-fakta: Dagligen reser 130000 personer med någon av de 1100 avgångarna från någon av de 275 stationerna. Koncernen omsätter 7,5 miljarder.