Ingen licensjakt efter lo

Spår efter lodjur i snö. Foto: Privat
Textstorlek:

Det blir ingen licensjakt efter lodjur 2018. Länets stam når inte upp till miniminivån av föryngringar.

Mininivån om nio föryngringar är det minsta antal familjegrupper, honor och ungar, som ska finnas i länet enligt Naturvårdsverkets beslut.
Vid den senaste inventeringen, vintern 2016-17, hittades endast åtta länsegna familjegrupper.
Det innebär att Länsstyrelsen i Örebro län inte kommer att fatta beslut om licensjakt efter lodjur 2018.
I de åtta familjegrupperna beräknas det totalt finnas 40-50 individer.
– De är utspridda över hela länet men finns inte i slättlandskapen. De har sina hemområden men har inte samma revirhävdande som vargen, förklarar Susanna Gustavsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.
Hos lodjuren går honorna tillsammans med ungarna tills de klarar sig själva.
Hanen rör sig mer fritt och dyker upp tillsammans med honan i samband med parningen.
– Vi får rapporter om förekomst av lodjur både i södra och norra delen av länet, konstaterar Susanna.
Vid licensjakten 2017 fälldes en lodjurshane.
Då hade beslutet om licensjakt fattats efter flera angrepp som skett på får i ett begränsat område.
I år har hittills anmälts tre angrepp av lodjur i länet. Det gäller två som skett på får och ett angrepp på en hund.
Årets inventering av varg och lo har inletts och avslutas för lodjur den sista februari och för varg den sista mars.
En bra förutsättning för att få en rättvisande bild av förekomsten av såväl lo som varg är att landskapet är snötäckt i sökandet av spår.
Inventeringen görs av jägare och viltspårare men även allmänheten kan lämna in iakttagelser till Skandobs via datorn.
Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen har kontaktat Naturvårdsverket för att försöka få till stånd en ändring av länets miniminivå.
En sådan förändring kan dock inte ske förrän år 2020.