Frövis stora fågelbordstävling

Textstorlek:

Under några månader har det pågått en fågelbordstävling inom Frövi fågelklubb. Man ska notera så många olika fågelarter som möjligt vid sitt fågelbord.

Hur många olika arter brukar det kunna bli för de tävlande?

– Ja, det brukar väl ligga på bortemot 40 stycken.

Tävlingen inleddes i november och har alltså snart hållit på i tre månader nu. Varje deltagare har fått ett förtryckt formulär där de vanligaste arterna redan är inskrivna.

När Länsposten är på besök hos Anders Hjerling i villan i Frövi kan han redan redovisa ett inlämnat svar. Men vid det här laget har säkert bunten ökats på, eftersom tävlingstiden snart går ut.

På blanketten på bordet kan man konstatera att den tävlande sett flera av våra stannfåglar.

– Den här tävlande har till och med skrivit antalet arter och datum, men så detaljerad behöver man inte vara.

Men på det sättet blir det extra intressant att se i vilken kvantitet som fåglarna uppträder. Den 14 december hade till exempel 45 gulsparvar observerats, och flocken återkom tre dagar senare, men då med 15 fler.

Nu hade denne tävlande inte noterat någon sidensvans, som brukar anamma precis samma beteende. De kommer flockvis och länsar äppelträd, bärbuskar eller vad det är och flyger sedan vidare.

Just sidensvansar är inte så vanliga varje år här neråt våra trakter. Det hänger på födotillgången längre upp i Sverige. Är det knapert där så kommer de ner till oss.

– Hit är de så välkomna. Det är en fröjd att se dem och vi hade dem här för några år sedan, då de invaderade en häck på tomten.

Även gråsiskor brukar komma flockvis.

Bland engångsnoteringarna på blanketten märks stor hackspett, som sågs i mitten av december. Även koltrasten har endast en notering på den aktuella blanketten.

– Ja, koltrasten är inte så vanlig, men jag har också noterat någon här på min tomt. Dessutom björktrast, säger Anders.

Talgoxe, blåmes, pilfink och domherre har många noteringar. För att inte tala om skata och kaja. De sistnämnda är väldigt finurliga och skickliga på att få i sig mat. De kan sitta och hänga på en liten talgboll, precis som vilken småfågel som helst.

Hur många medlemmar är ni i Frövi fågelklubb?

– Vi är cirka 160, varav ett 25-tal kommer på våra möten, som vi har en gång i månaden.

Förutom fågelbordstävlingen har klubben andra aktiviteter och utflykter.

– Vi har haft ugglelyssning i Grönbo under en vecka. Då vi även grillar korv och har lite samkväm.

– Dessutom arrangerar vi något som heter Fågeltornets dag. Det ligger i Hagaberg här i Frövi.

– Vi har även varit vid Hornborgarsjön och andra fågelsjöar.

Längre gemensamma resor har gjorts till Öland. Till Tysslingen är det däremot så nära att dit tar sig besökarna själva på egen hand, utan någon arrangerad resa.

Trots namnet gäller Frövi fågelklubb för hela Lindesbergs kommun.

Ett namnbyte till Lindesbergs fågelklubb har diskuterats, men eftersom namnet blivit så inarbetat sedan klubben startade 1984, så har man fastnat för ursprungsnamnet.

Klubben ger ut en egen tidning, Pandion, som kommer med några nummer per år. Här kan man läsa om diverse fågelobservationer som medlemmarna gjort, och om klubbens aktiviteter.

– Pandion är förresten det latinska namnet för fiskgjuse.

För Anders Hjerling, och även andra fågelskådare, finns dessutom ett utbrett fotointresse. Kameran är förstås alltid med i skogen. På så sätt kan man även komma över andra objekt att fotografera.

– För några år sedan hade jag förmånen att få se ett lodjur som passerade en väg. Det var bara 30 meter bort och verkade helt orädd för mig. När jag fått min bild visslade jag lite åt det, men det tittade bara på mig och gick vidare, beskriver Anders.

Länsposten får väl återkomma och berätta om resultatet i fågelbordstävlingen, när den så småningom är avslutad.