Fler och fler tar bilen allt mer

Textstorlek:

Invånarna i Örebro län äger något färre bilar än riksgenomsnittet. Det fanns 64 389 bilar i början av förra året. Det motsvarar 0.44 bilar per invånare. RIksgenomsnittet är 0,48.

Bilisterna i Örebro ökade sin bilkörning under 2016. Bilarna kördes i genomsnitt 620 mil. Det är lite mer än året innan. Ökningen är dock rätt blygsam. 0,34 mil mer per bil och år. I hela riket ökade bilkörningen med 2,9 procent. Bilisterna i Arjeplog minskade sin bilkörning mest med 3,5 procent.
Bilisterna i Örebro använde i genomsnitt 850 liter bensin och diesel under 2016, vilket kan jämföras med 869 liter i hela riket. Den genomsnittliga bränsleförbrukningen i Varberg låg på 381 liter, vilket var minst i hela landet. På andra plats kom Sundbyberg med en genomsnittlig förbrukning på 734 liter, vilket är nästan dubbel så högt som i Varberg.
Det är Cirkel K, tidigare Statoil, som tagit fram statisitken.