Åse ser satsningen som ett framsteg för landsbygden

Åse Classon brinner för landsbygdsfrågor och i sitt arbete för Hela Sverige ska leva framför hon de lokala gruppernas röster på nationellt plan. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

– Just nu ger det partipolitiska arbetet nationellt en positiv syn på landsbygderna och med en förståelse att hålla ihop landet.
Ett välkommet trendbrott menar Åse Classon, den kvinnlige ordföranden i organisationen Hela Sverige ska leva.

Regeringen öronmärker 1,2 miljarder kronor för satsningar på landsbygden.
Samhällsservicen ska utökas, vägarna ska bli bättre och det ska bli fler gröna jobb.
Att skapa hållbarhet är avgörande i arbetet för landsbygdernas utveckling och att möjliggöra för människor att bo och verka under bra och långsiktiga förutsättningar.
– En nyckel att komma dit är ju att politikerna förstår potentialen och de resurser som finns i landsbygderna, säger Åse Classon som dock tycker det är för tidigt att reflektera över innebörden av den nationella satsningen..
För tio år sedan började hon engagera sig nationellt och blev invald i styrelsen för Hela Sverige ska leva. För fyra år sedan intog hon posten som organisationens kvinnliga ordförande.
Men villkoren, vad som krävs, för att en bygd ska fortsätta att leva har hon med sig redan från barnsben.
Åse är född, uppväxt och tidigare bosatt i byn Båtskärsnäs, en udde högst uppe i Bottenviken i Kalix kommun.
– Det är ju en by som växte upp runt sågverken, och är som alla andra liknande bygder. När bruket försvinner så blir det tuffare.
I Båtskärsnäs lades sågen ner 1968 och följden blev att all annan service försämrades succesivt. Vid skolans nedläggning 2003 avstannade i princip all utveckling.
De förändrade livsvillkoren i hembyn tände Åse, och det var där någonstans som hennes engagemang för landsbygdsfrågor startade.
– Jag började hemma i byn i hembygdsföreningen och sen fortsatte det med kommunen och jag blev dessutom anställd i olika ideella projekt, berättar Åse som i grunden är undersköterska.
Hon beskriver sig själv som en riktig eldsjäl och drivkraften har varit att synliggöra det lokala entreprenörskapet.
– Framförallt att påvisa vilken resurs och vilket engagemang det finns på landsbygden. Jag har jobbat mycket med att synliggöra den kraft som finns.
Hon har många gånger fått höra att hon inspirerat andra genom den positiva syn hon har gällande landsbygdens möjligheter.
– Då känns det ju ändå mer inspirerande för mig att få vara en röst för alla dem på landsbygderna.
År 2013 träffade hon maken Stefan Classon och flyttade ner till Örebro län.
Först till Kumla, men nu är paret sedan en tid tillbaka bosatta i en villa i utkanten av Hallsberg.
– Vi hade väl helst velat bo ändå längre ut på landet men vi fick känna på att bankerna inte längre gärna lånar ut pengar om man vill bosätta sig på landsbygden.
– Det här blev dock ett bra alternativ, också med lite landsbygdskänsla. Vi behövde bra bredbands- och mobiltäckning eftersom jag jobbar mycket hemifrån, konstaterar Åse.
Arbetet i riksorganisationen Hela Sverige ska leva innebär kontakter med stor geografisk spridning.
Organisationen har avdelningar i samtliga län och omsluter runt 5 000 lokalgrupper.
– Det är ju lokalgrupperna som är experter på sin respektive bygds utveckling och jag är den som företräder dem. Jag har hittills aldrig nekat när en lokalgrupp velat att jag ska komma. Det arbetet prioriterar jag.
I arbetet ingår alltså att ta med sig de lokala rösterna in i sammanträdesrummen när hon träffar nationella aktörer som ministrar, departement eller statliga verk.
– Just nu är det jättehäftigt att jag bjuds in och får vara med och göra bygdernas röster hörda bland styrande i alla led. Tidigare fick man knacka på dörren och be om att få komma in, konstaterar Åse.
Hon vill gärna föra fram ett underifrån-perspektiv, och är glad över att hon nu även är invald i länsavdelingen för Örebro län.
Hon gläds åt att det idag fokuseras alltmer på landsbygdsfrågor, men då måste också grundläggande frågor som service och infrastruktur fungera.
– I dag är vi inte utanför längre. Våra ungdomar kommunicerar över hela världen utifrån byarna i landet. Just digitaliseringens möjligheter är en oerhörd tillgång för landsbygden i dag, menar hon.
– Jag är positiv och i framtidsvisionen ser jag många välmående företag på landsbygden inom olika näringar, och att människor kan bo och verka där man vill och då i attraktiva livsmiljöer, siar Åse Classon.