Kampen mot Västerås

Slottet och Centralpalatset – Örebros finrum.  FOTO: Rolf Johnsson
Textstorlek:

I dagarna passerade befolkningen i Örebro kommun 150 000 enligt kommunens egen beräkning. Frågan är om kommunen nu växt om Västerås. I fjolårets befolkningsstatistik låg nämligen Västerås strax under 150 000. Men tillväxten är hög även i Mälarstaden. Det är troligt att även Västerås växt en del under året.

Det går fort nu. Örebro som stad växer mycket snabbt. Det ser man inte minst på trafiken och alla nya bostäder som byggs. Staden lider lite av växtvärk. Gator och infrastruktur mäåste byggas om, gator måste stängas och bostäder måste till.
Örebro kommun var större än Västerås redan 1989. Då passerade kommunen 120 000 invånare. 1994 ritades dock kartan om. Då bröts sig Lekebergs kommun ut och flera Örebroare flyttar dit förutom de som redan bodde i kommunen. Örebro kommun sjönk då under 1200 000 invånare och Västerås gick om och blev sjätte största stad. 1996 passerar kommunen 120 000 invånare igen. Sedan har det växt, och växt. Nu i december 2017 passeras 150 000 invånare.
Den största befolkningsgruppen i kommunen utgörs av 20-34-åringar. De flesta örebroarna bor i: Adolfsberg, Vivalla och Almby.
De exakta siffrorna för hur befolkningsläget ser ut i länet och landet brukar dyka upp fram emot våren. 2015 växte länets alla kommuner med undantag av Laxå. 2016 hade länets tillväxt bromsats upp lite. Hallsberg, Degerfors, Lekeberg, Kumla, Nora och Örebro kommuner tillhörde vinnarna där befolkningen fortsätter växa. Örebro växte mest med ett totalt överskott på 1 446 personer. Men tittar man lite djupare i statistiken finns skäl att oroa sig. Utan inflyttning, invandring utifrån, skulle nästan alla kommuner, undantaget Örebro, Lekeberg och Kumla, ha minskande befolkning. I övriga kommuner dör alltså fler än som föds.
Inte heller storstaden Örebro har ett särskilt imponerande födselöverskott. Man kan nog, utan att överdriva, påstå att länets kommuner är rätt beroende av att folk lämnar någon annan plats och flyttar hit för en fortsatt tillväxt.
Det samma gäller nog hela landet. Enligt SCB:s prognos blir Sveriges folkökning 2017 cirka 108 670 personer. 2016 var siffran 117 447. Födselöverksottet 2017 beräknas till 22 422. Födselöverskottet 2017 blir ungefär så stort som Kumla kommun, för hela landet.