90-konto för ny fond

Ingela Oxelgren, ordförande i Örebro läns Hembygdsförbund.
Textstorlek:

Sveriges Hembygdsförbund startade för en tid sedan en insamling som ska vara ett stöd för kulturarvet.
Nu har riksförbundet även beviljats ett så kallat 90-konto, vilket ska kännas säkrare för givarna att lita på att pengarna hamnar till rätt ändamål.

Sveriges Hembygdsfond är tänkt att vara en kassakista ur vilken det kan fördelas pengar för angelägna projekt till landets hembygdsföreningar.
Enligt Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, finns det ett stort behov av ekonomiskt stöd till kulrurarvet:
– Hembygdsföreningarnas engagerade medlemmar lägger varje år ner runt 4 miljoner timmar i ideellt arbete. Men det räcker inte.
– Det behövs även pengar om kulturarvet ska kunna tas tillvara och hållas levande för kommande generationer, konstaterar Nordwall.
Pengar som kommer in till fonden ska fördelas inom tre specifika områden.
Det gäller dels bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer, och dels bevarande av samlingar och arkiv.
Det tredje området riktar sig till åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.
– Att Svensk Insamlingskontroll nu beviljat oss ett 90-konto är ett viktigt steg. Den som ger en gåva ska kunna lita på att pengarna verkligen når fram och gör skillnad, menar Nordwall.
Örebro läns Hembygdsförbunds ordförande Ingela Oxelgren är också positiv, både till den startade fonden och att den fått ett 90-konto:
– Det blir ju ett plus med en egen fond där hembygdsföreningarna runt om i landet kan söka pengar inom de specifika områden som fonden innefattar, säger hon.
Att det även blir ett 90-konto stärker tryggheten eftersom det finns en kontroll vilket gör att kontot känns mer seriöst, menar Oxelgren.
Hembygdsföreningar får emellanåt även gåvor och olika donationer direkt adresserad till en speciell förening till vilken givaren har/haft ett förtroende.
90-kontot blir därför ett komplement där alla som värnar om hembygdsrörelsens breda engagemang kan sätta in en slant.