”Visst vore det toppen att få sälja öl här vid bryggeriet”

Bryggarna Jesper Palm, Anders Granberg och Christoffer Mattiasson tillsammans med moderatpolitikerna Lotta Ohlsson, Örebro och Sten Bergheden, Mariestad.
Textstorlek:

– Vi vill absolut ha kvar Systembolaget. Men vi anser att man borde kunna kombinera Systembolaget med gårdsförsäljning av exempelvis öl och vin i mindre skala, sa Lotta Ohlsson, moderat riksdagsman från Örebro när hon tillsammans med kollegan Sten Bergheden, också moderat, besökte både Systembolagets varudepå och lokala Örebro brygghus.

Att tillåta gårdsförsäljning på exempelvis småskaliga bryggerier, eller vingårdar har diskuterats och utretts länge. Det mynnar alltid ut i samma fråga: Går det att kombinera Systembolagets monopol med att tillåta gårdsförsäljning.
Hur ser EU på det? Kommer man anse att vi då inte längre kan ha undantaget med Systembolagets monopol?
– Frågan har egentligen inte riktigt prövats, menar Sten Bergheden.
– Vi ser det här som en fråga för landsbygdsföretagandet. Något som kan gynna inte minst turism på landsbyggen, fler arbetstillfällen. Vi tror det är en av flera viktiga frågor för att underlätta den typen företagande, inflikar Lotta Ohlsson.
Trots att flera partier vill se gårdsförsäjning har det aldrig kommit till ett skarpt beslut. När alliansregeringen tog upp frågan backade Kristdemokraterna.
– Förr oss skulle möjligheten att få sälja här vara mycket viktig. Det skulle innebära ytterligare en kanal där vi kan sälja och kanske öka marginalen, eftersom vi då skulle slippa mellanhänder, även om begreppet gårdsförsäljning kanske känns lite fel, vi ligger ju i Örebro på Aspholmen, säger Anders Granberg, en av åtta delägare i Örebro brygghus.
Det lilla Bryggeriet får redan sälja folköl i bryggerilokalen.
– Vi ser att intresset är stort redan där.
– Men vi vill absolut inte ta bort systemet. Tvärt om. Systembolagets har en mycket bra service till oss småbryggare. Man skickar exempelvis enstaka flaskor över hela landet. Det skulle nog ingen livsmedelskedja vilja åta sig, menar Anders.
– Vi skulle vilja lägga ett skarpt förslag där vi provar gårdsförsäjjning, kanske i vissa delar av landet, på försök. Det hela skulle givetvis utvärderas och prövas gentemot EU, säger Lotta Ohlsson.
Både bryggarna och politikerna är överens om att det alltid läggs en folkhälsoaspekt när man pratar om alkoholförsäljning.
– Så är det. Konkret skulle det givetvis krävas mer av oss. Vi måste lära oss avvisa folk som inte ska köpa mer alkohol, kolla leg och sådant. Samtidigt så är inte det vi gör förstahandsvalet för sådana som överkonsumerar alkohol, säger Anders.
– Sett ur det perspektivet är kanske egentligen de bag in box-viner man köper på systemet ett allvarligare hälsoproblem, menar Sten Bergheden.