Vården behöver sitt eget #metoo

Textstorlek:

#metoo-rörelsen har gjort mycket nyttigt när det gäller att avslöja ett ganska strukturellt missbruk av makt hos många som på ett eller annat sätt har utnyttjat sin ställning. Fler företeelser i världen borde få sin egen @metoo-rörelse. Det är många som inte vågar eller kan utöva sin rättighet att leva ett värdigt liv och slippa leva under missförhållanden. Jag tänker närmast på ännu en vårdskandal som utspelat sig på en plats nära mig.

Det handlar om gamla på ett äldreboende som inte fått den omsorg de har rätt till. Det handlar om politiker som mörkar händelserna och struntar i att upplysa ansvarig nämnd om missförhållandena. Det handlar om chefer som uppenbarligen inte gjort sitt jobb.

För vem är det som gjort fel? Man säger alltid att politiker har det yttersta ansvaret. Men vem har det innersta ansvaret då? Jo, det har cheferna. Det är dom som ska se till att omsorg och vård utförs med kärlek och empati av personalen och att det är rätt sorts personal som utför den. Det är dom som ska se till att personalen har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb. Tyvärr ser man alltför ofta att chefer i kommuner och region sitter i skyddat bo. Hur många av oss känner till chefer som är direkt olämpliga för sitt jobb i offentlig verksamhet men ändå sitter kvar och i bästa fall blir runtflyttade till olika verksamheter därför att alla vet att man inte ”blir av med dom”? Jag undrar om vi inte alla känner till/har känt till någon. Alternativet till att flytta runt dom är att köpa ut dom för några miljoner. Som ingen tycker att dom förtjänar.

När det gäller kommunal verksamhet är dessa vårdskandaler oftast ”rosa papper”, dvs sekretesskyddade ärenden som bara ett litet fåtal får och kan läsa. Politiker ska heller inte lägga sig i verksamhetsfrågor som de inte är utbildade för. Detta gör att det kanske bara är en enda politiker som vet ”allt” om verksamheten, eller ett arbetsutskott på några personer. Desto större ansvar ligger på den politikern, som oftast är ett kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Hur är det då, händer det oftare vårdskandaler i privat vård än i kommunal? Nej, det verkar vara rätt lika fördelat. Socialstyrelsens jämförelse från 2012 mellan privat och offentlig äldrevård visar heller ingen större skillnad i kvalitet i äldrevården. Men den  kommun- och enhetsundersökning de gjorde 2015 visar flera områden där privat äldreomsorg är bättre än den kommunala.

Att vårdfrågan kommer att bli den som dominerar nästa års val är vad jag och många tror. Vinster i välfärden kommer att bli en het fråga. Till dess ska jag ha tagit fram siffror på hur många skattemiljoner som gått till att köpa ut chefer som inte gjort sitt jobb inom offentlig vård och omsorg. Lägger man sen till de många extra skattemiljoner som landstinget lägger ut på hyrläkare och annan hyrpersonal när deras egna anställda flyr verksamheten så kanske de rabiata vinster-i-välfärden-motståndarna får något annat att tänka på.

Titti Hansson