Kommunen överklagar

Vårdkase vid Unden. Foto: Britt-Marie Sandberg
Textstorlek:

I söndags tändes drygt 30 vårdkasar utmed sjön Undens stränder. En manifestation av ortsbefolkningen mot Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd som kan resultera i gruvbrytning söder om sjön, i Karlsborgs kommun.
Nu har även Laxå kommun överklagat beslutet.

Bakgrunden till manifestationen och de överklaganden som nu skickas in är Bergstatens beslut att ge European Cobolt Ltd rätten att underöka förekomsten av nickel, zink, koppar och guld på ett område i Havsmon en bit söder om sjön Unden.
Beslutet, som senare skulle kunna leda till gruvbrytning, väcker oro bland både ortsbefolkningen och övriga som har ett natur-, turism- och sjöintresse i området.
Den nybildade facebookgruppen, Vi som brinner för Unden, har sedan starten fått många klick, kommentarer och hejarop.
I söndags kväll anordnades en välbesökt manifestation på de 30-tal platser där man tände eldar för att, på gammalt vis, signalera fara för sjön.
Samtidigt uppmanades folk till att skicka in överklagan i ärendet till Förvaltningsrätten.
Något som även Laxå kommun ställt sig bakom med en egen överklagan i förra veckan, och som kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson undertecknat.
I den skriver kommunen att man är ytterst ansvarig för kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande samt ansvarig för användandet av Undens vatten som dricksvattentäkt för de boende i Sannerud.
”Vi anser att detta är olämpligt och att beslutet bör upphävas eftersom sjön Unden har status av riksintresse och dessutom avvattnas till Vättern som har Natura 2000-status”, skriver kommunen i sin överklagan till Förvaltningsrätten.
Vidare påpekas i kommunens skrivning att sjön, förutom vattenförsörjningen, även används för fiske av kräftor, sik, löja, röding, gädda och abborre.
Unden ingår även som en del av kommunens marknadsföring i turismsammanhang.