Gårdar med rik historia

Textstorlek:

Det var ett välordnat, lättöverskådligt och intressant arkivmaterial som visades upp under arkivens dag i lördags.
Trots stundtals ymnigt snöfall kom en hel del människor för att ta del av den rika dokumentationen.

 

Svennevads hembygdsförening har förutom sin hembygdsgård i Sörberg även en arkivlokal i församlingshemmets källare.

Studiecirklarna som behandlar gårds- och torpforskning har inte legat på latsidan.

Det kunde besökarna konstatera när de möttes av skärmar med bilder med beskrivning i textdokumentationen.

På borden fanns också en lång rad av pärmar innehållande alla uppgifter kring de gårdar som cirkelgruppen forskat fram.

– Vi startar så långt bakåt vi hittar uppgifterom gårdarna och fram till i dag, berättade cirkelledaren Ingrid Strömberg.

Av naturliga skäl, eftersom hembygdsgården ligger där, så startade man inventeringen i Sörberg.

Omfattningen hittills är 13 gårdar i Sörberg, 19 i Bäcktorp och 3 från Norrberg.

Men parallellt sysslar man även med torpinventering, och då även på andra platser än där gårdsforskningen utförs.

Håkan Wilhelmsson, föreningens kassör, ägnar sig mest åt torpinventeringen:

– Jag är intresserad av gamla torp och gårdar och är mest ute i skogen och letar rätt på torpen och anger dem med kartkoordinater.

– Sedan kan intresserade sitta hemma och själva söka på datorn. Listan över de sökbara torpen hittar man på vår hemsida, förklarade Håkan.

I ett rum intill fanns också många pärmar i vilka det sparats tidningsklipp över händelser och personer knutna till Svennevadsbygden.

Också dessa lockade till läsning och till den kunde besökarna även ta sig en kopp kaffe med dopp eller prova lyckan på lotteriet.