Fler vill spridas i naturen

Under ett favoritträds rot kan den sista viloplatsen bli. Foto: Inger Persson
Textstorlek:

Allhelgonahelgen är två dagar då vi på ett särskilt sätt minns våra döda.
Gravar och minneslundar smyckas med ljus och många tankar går till dem som stått oss nära.

Alla helgons dag och Alla själars dag är en helg då många går till kyrkogården för att besöka gravplatsen där nära och kära vilar.
Det är en helg med djup, som ger eftetanke och saknad, men också fina minnen.
Då novembermörkret sänker sig över kyrkgårdar runt om i landet, vallfärdar många till gravar och begravninsplatser för att smycka med granris, kransdekoration och tända ljus.
När livets låga släckts, ja då väntar en plats att få den eviga vilan på.
Var det sista vilorummet blir kan variera.
Många väljer jordbegravning på en kyrkogård, kremering eller kanske att sätta ner askan i en minneslund.
Det finns olika alternativ för den som av olika anledningar inte vill ha kyrkogården som sin viloplats.
En del vill hellre att askan ska spridas ute i naturen, på en plats som betytt mycket för den avlidne.
Platsen kan vara under den magnifika eken som växer i den egna trädgården, på ängen där barn man lekt, i en park, nere vid sjön eller annat vattendrag.
Enligt uppgifter från Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund samt SCB har antalet ansökningar om tillåtelse till askspridning utanför kyrkogårdar och begravningsplatser ökat med 7% och antalet beviljade sådana har ökat med 6 %.
Idag är det svårt att bli begravd på annan plats än kyrkogården, men nu finns en ny metod för gravsättning i Sverige.
Det är Fenix Begravningsbyrå som ruskar om i begravningsbranschen med ett nytänkande koncept.
Metoden kallas ”Rest in Tree” och går ut på att askan efter den avlidne blandas med näringsämnen i flytande form, för att sedan tryckas ner till trädets rotsystem på drygt 2,5 meters djup.
– Genom att låta en plats med särskild betydelse för den avlidne och efterlevande få utgöra graven skapas ett personligare avsked och en unik närhet mellan dem, säger Charlotte Runius, VD på Fenix Begravningsbyrå.
Hur ser läget ut i Örebro vad gäller begravningar och kremering på kyrkogård, begravningsplats, eller sprida askan ute i naturen.
Vi har ställt frågan till Torleif Örn, Kyrkogårds- och fastighetchef i Örebro pastorat.
Måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen?
– Ja
Är det många per år i Örebros upptagningsområde som söker för att få sprida askan i naturen?
– Det är cirka 10-15 stycken.
Är det lätt att få tillstånd att sprida askan på annat sätt?
– Vet inte det, men utgår från att det inte är några problem om man håller sig till de regler kring spridningsplats som är föreskriven enligt 30§ begravningsförordningen 1990:1147.
– Det kan där finnas lokala skillnader i tolkning beroende av vilken länsstyrelse det gäller och de förutsättningar man har att hantera detta i den delen av landet.
Är de flesta begravningar, jordgravsättningar eller kremeringar?
– Det är en klar överrepresentation för kremeringar. Cirka 85% kremeringar.