Ett steg närmare Vättervattnet

Vatten från Vättern för ytterligare fem kommuner i länet 2027. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

ÖREBRO. I dag samlades styrgruppen för det så kallade Vättervattenprojektet. Ett av besluten var att gå vidare och bilda ett gemensamt bolag som ska driva projektet. Ett jätteprojekt som ska kosta mer än tre miljarder och som ska trygga vattenförsörjningen för fem kommuner i framtiden. Går allt som man vill kommer exempelvis Örebros vatten från Vättern 2027.

Även om de två sista årens torka, med låga nivåer i några av länets dricksvattentäkter inte har funnits med i förarbetena för Vättervattnet har nog det påskyndat besluten i de fem deltagande kommunerna.

Sjön Tisaren som förser Kumla och Hallsberg med Vatten sjönk till oroande nivåer i somras. Det gjorde även Svartåns tillflöden, Örebros vattentäkt. Det fick lov att bli bevattningsrestriktioner under torrperioden.

– Det är klart att alla nog tagit vattnet lite för givet. När man vrider på kranen ska det bara komma vatten. Torrperioden har fått alla att tänka till, menar Conny Larsson, (s) som deltagit i arbetsgruppen, från Hallsbergs kommun.

Projektet, som ska vara klart 2027, går ut på att spränga en tunnel, cirka 3 meter i diameter, 3,7 mil lång, genom berget från Vättern till en plats strax utanför Hallsberg. Där ska ett nytt vattenverk anläggas, som ska förse kommunerna Laxå, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Örebro med dricksvatten från Vättern.

Styrgruppen har bestått av representanter från de fem kommuner som till sist blev kvar. Från början var det åtta. Arbetet och själva utredningen har genomförts av Peder Eriksson på Länsstyrelsens vattenenhet.

Arbetet började 2008. Det var den dåvarande landshövdingen Sören Gunnarsson som vid ett besök i Laxå insåg att ett gemensamt vattenprojekt vore vettigt. Den sista kommunen att ta beslut var Kumla, som tog beslut i fullmäktige så sent som igår.

– Bakgrunden är att nästan inga kommuner i dag har en fungerande reserv-vattentäkt och kraven på kompetens för dircksvattenförsörjning kommer att öka. Dessa krav kan vi möta genom att samarbeta, menar Björn Sundin, (s) Örebro kommun.

– För oss var det här självklart från början. VI har ingen reserv-vattentäkt och vårt vattenverk är dåligt. En investering hade ändå varit nödvändig, säger Henrik Hult (c) före detta kommunalråd i Lekeberg.

Nu ska arbetet övertas av ett nytt bolag som ska bildas i januari. Bolaget ska ägas proportionellt i förhållande till kommunernas befolkning. Örebro äger alltså följdriktigt störst andel.

– Det är bland annat för att alla invånare i de deltagande kommunerna ska få samma kostnad.

Vattenverket och ledningarna ska klara att försörja 250 000 personer. I dag är det cirka 200 000 vattenkunder i området. Tunneln genom berget kommer dock att ha betydligt högre kapacitet, i fall fler kommuner vill ansluta sig i framtiden. Nästan inga kommuner i exempelvis Mälardalen har reserv-vattentäkter. Vättern är ett enormt vattenmagasin med mängder med rent vatten.

Vattnet från Vättern kommer att kosta 12 kronor per kubikmeter. I dag kostar vattnet ungefär 7 kronor. Kostnaderna för att driva det hela kommer att bli 190 miljoner per år. En betydande del då finansieringskostnader, ränta. Pengarna till bygget ska lånas upp.

– Vi har inte utrett vad kostnaden skulle bli om vi inte gör det här. Men det skulle krävas stora investeringar i alla de här fem kommunerna oavsett hur vi valt att göra. Vi skulle hamna på ungefär samma kostnad ändå. Reserv-vattentäkt exempelvis, kommer att krävas, fortsätter Björn Sundin.

Bara projekteringen kommer att kosta ungefär 280 miljoner. Själva bygget cirka 3,3 miljarder. Det är tunneln och det nya vattenverket som är de stora posterna.