USÖ gör 600 årliga hjärtoperationer

Karin Hermansson, som arbetar på thorax-iva visar hur en hjärtoperation fungerar. Foto: Rolf Johsson
Textstorlek:

USÖ firar 30 år med hjärtoperationer. Idag görs runt 600 årliga sådana på sjukhuset.
– Patientnöjdheten upplever vi som stor, säger biträdande avdelningschefen på kärl-thorax, Christer Forsström.

För 30 år sedan började man operera hjärtan i Örebro. Idag är sjukhuset väl etablerat och ligger i front inom det här området.
– Men det gör nog alla sjukhus där man opererar hjärtan. Om inte, så skulle det inte fungera, säger Jan Svensson som har den annorlunda yrkestiteln perfusionist. Han sköter den avancerade datatekniken vid hjärt- lungmaskinen under operationerna.
– Men kanske kan vi i Örebro lyfta fram aortakirurgin där vi har väldigt fina resultat. Det är alltså hjärtkirurgi där man lyfter stora kroppspulsådern.
Hjärtkirurgi utförs bara på sju-åtta ställen i landet: Umeå, Stockholm, Linköping, Uppsala, Örebro, Göteborg, Lund – och Karlskrona, av alla ställen. Den senare är dock en filial till Lund.
När dåvarande RSÖ började med hjärtkirurgi för 30 år sedan så var det som femte plats i landet. De nu gångna 30 åren firades med öppet hus och föreläsningar på USÖ, nyligen.
Personal visade, med hjälp av dockor, hur en operation går till, och vilken enorm teknik som är involverad.
Hur står sig då USÖ inför framtiden, gentemot andra sjukhus inom det här området?
Christer Forsström svarar på frågan:
– Vi vet via undersökningar att patienterna är mycket nöjda. Bland annat hjälper vi Stockholmsområdet med kirurgi och det visar sig att vi står oss väl vad gäller arbetsmetoder och nöjda patienter.
– Men hela landet är i stort behov av hjärtkirurgi och vi utökar också den verksamheten i Örebro. Och vi letar ständigt, med ljus och lykta, efter specialistsjuksköterskor som vill ingå i den här trevliga arbetsgemenskapen som vi verkligen har.
I anslutning till jubileet hölls flera föreläsningar. En av framtidsfrågorna som lyftes var: hur påverkar tandhälsan övriga kroppen, inklusive hjärtats välbefinnande? Där väntar intressant framtida forskning.