Snart soppa i tankarna

Textstorlek:

Väl synlig från E 20 tornar nu stapeln som visar att en ny automatstation för bränsle är i vardande.
Vretstorps byalag har, efter ortsbornas önskemål, drivit frågan för att få till stånd ett tankställe.
Nu är arbetet med att lägga ner tankarna och installera pumparna till den nya bensinsttionen i Markatorp, snett emot Viiby krog, igång.

 

Det är bensinbolaget Q Star som för fem år sedan, tillsammans med byalaget, tecknade en uppgörelse och arbetade fram ett förslag som till sist landade i placeringen utmed E 20.

Normaltiden för en sådan etablering, från start till mål, är fem år, något som byalaget var medvetna om och nu är man således inne i slutspurten mot målet.

Man tittade på olika alternativ gällande platsen för bensinstationen.

Till slut fastande man för Markatorp där det för övrigt tidigare funnits en mack.

Att lägga den i närhet till tätorten Vretstorp skulle bland annat inneburit många andra former av tillståndshandlingar.

Dessutom skulle vägnätet behövas byggas ut med lämpliga in- och utfarter.

– Jag tycker det här är det idealiska eftersom många ser macken från E 20 och att det redan finns av- och påfarter i närheten, sade byalagets ordförande Torbjörn Åkesson till Länsposten i mars.

Macken, där den nu kommer att ligga, har ändå en närhet till Vretstorp och kringliggande byar, konstaterar man.

Det är utifrån ortsbefolkningens önskemål som byalaget agerat. Närheten till att kunna tanka sina fordon på ”hemmaplan” har varit efterfrågat.

För många ses det som ett led i landsbygdsutvecklingen och Torbjörn Åkesson tror att etableringen också kommer att mottas positivt från alla lantbrukare i området som nu kan tanka traktorer och andra bränsledrivna maskiner i närhet till sina gårdar.

På automatstationen kommer att finnas diesel, bensin och HVO, ett fossilfritt diesel.

– Det är miljön det handlar om i dag, påpekade en av dem som i förra veckan arbetade med att lägga ner bränsletankarna på den nya anläggningen.

Tre tankar om totalt 80 kubikmeter bränsle har grävts ned.

På plats med kamera för att dokumentera arbetet var Christer Sätterqvist, född i Viby, medlem i byalaget och som aktivt följer vad som händer på orten.

– Byalaget har ju drivit det här som ett önskemål från ortsbefolkningen. Nu är vi snart i mål och den långvariga drömmen har gått i uppfyllelse, konstaterade Christer.

Snett över gatan ligger Viiby krog och dess ägare Venita Kenbar ser förstås också fördelar i att få en lokal bensinmack.

– Vad som är kul är ju att det här blir bra för Vretstorp och de kringboende att kunna tanka på nära håll.

– Huvudsaken för mig är att det gynnar alla, men självklart är man välkomna in till oss också, menar Venita.

Beräkningen är att stationen ska kunna öppnas för tankning om 4-5 veckor.